Browsing by Author Lê, Kim Long, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 00050001479_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Lê, Kim Long, người hướng dẫn (2012)

  • 80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: nghiên cứu sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu có liên quan, các quy trình và kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử môn hóa học, phần hóa học hữu cơ - lớp 12 nâng cao. Nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Microsoft Frontpage (...)

Browsing by Author Lê, Kim Long, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 00050001479_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Lê, Kim Long, người hướng dẫn (2012)

  • 80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: nghiên cứu sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu có liên quan, các quy trình và kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử môn hóa học, phần hóa học hữu cơ - lớp 12 nâng cao. Nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Microsoft Frontpage (...)