Browsing by Author Lê, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002368.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Lê, Minh Tuấn;  Advisor: Lê, Trường Giang (2015)

  • Khái quát chung về khí nhà kính (KNK). Vai trò của N2O đối với biến đổi khí hậu. Tình hình nghiên cứu khí N2O trên thế giới và tại Việt Nam. Hiện trạng phát triển các phương tiện giao thông đường bộ, đặc biệt là xe máy tại Việt Nam. Tính toán phát thải khí N2O từ phương tiện xe máy. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính N2O từ khí thải xe máy.

Browsing by Author Lê, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002368.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Lê, Minh Tuấn;  Advisor: Lê, Trường Giang (2015)

  • Khái quát chung về khí nhà kính (KNK). Vai trò của N2O đối với biến đổi khí hậu. Tình hình nghiên cứu khí N2O trên thế giới và tại Việt Nam. Hiện trạng phát triển các phương tiện giao thông đường bộ, đặc biệt là xe máy tại Việt Nam. Tính toán phát thải khí N2O từ phương tiện xe máy. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính N2O từ khí thải xe máy.