Browsing by Author Lê, Nữ Ngọc Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008876.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Nữ Ngọc Diệp (2017)

  • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 6 năm (2011 – 2016), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong các quy định của BLHS, trong việc áp dụng trong thực tiễn và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Browsing by Author Lê, Nữ Ngọc Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008876.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Nữ Ngọc Diệp (2017)

  • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 6 năm (2011 – 2016), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong các quy định của BLHS, trong việc áp dụng trong thực tiễn và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự.