Browsing by Author Lê, Ngọc Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • TNS10545.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Ngọc Cương (2001)

  • Muốn đánh gia một tôn giáo, không thể không nghiên cứu giáo thuyết do đáng giáo chủ của Đấng giáo chủ cùng với các tín đồ đi theo giáo thuyết đó. Nghĩa là tôn giáo đó phải được xét trên cả mặt lý thuyết và thực tiễn. Đánh giá Phật giáo cũng như vậy. Nghiên cứu giáo thuyết của Phật giáo cho phép chúng ta khẳng định: Phật giáo là một tôn giáo hòa bình, một tôn giáo khế lý, khế cơ.

Browsing by Author Lê, Ngọc Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • TNS10545.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Ngọc Cương (2001)

  • Muốn đánh gia một tôn giáo, không thể không nghiên cứu giáo thuyết do đáng giáo chủ của Đấng giáo chủ cùng với các tín đồ đi theo giáo thuyết đó. Nghĩa là tôn giáo đó phải được xét trên cả mặt lý thuyết và thực tiễn. Đánh giá Phật giáo cũng như vậy. Nghiên cứu giáo thuyết của Phật giáo cho phép chúng ta khẳng định: Phật giáo là một tôn giáo hòa bình, một tôn giáo khế lý, khế cơ.