Browsing by Author Lê, Ngọc Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002372.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Ngọc Lâm (2014)

  • Sự phát triển, kinh nghiệm xây dựng và quản lý CTNH tại các địa phương này sẽ là những bài học quý báu và là mô hình hay để học tập và rút kinh nghiệm trong việc quản lý CTNH của các địa phương khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tếxã hội của các địa phƣơng cũng như cả nước trong tương lai gần. Bình Dương là một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với tốc độ phát triển công nghiệp hóa nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước, do đó, mô hình quản lý, những bài học kinh nghiệm và những yêu cầu, thách thức trong công tác quản lý CTNH tại tỉnh Bình Dương là rất đáng quan tâm..

Browsing by Author Lê, Ngọc Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050002372.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Ngọc Lâm (2014)

  • Sự phát triển, kinh nghiệm xây dựng và quản lý CTNH tại các địa phương này sẽ là những bài học quý báu và là mô hình hay để học tập và rút kinh nghiệm trong việc quản lý CTNH của các địa phương khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tếxã hội của các địa phƣơng cũng như cả nước trong tương lai gần. Bình Dương là một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với tốc độ phát triển công nghiệp hóa nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước, do đó, mô hình quản lý, những bài học kinh nghiệm và những yêu cầu, thách thức trong công tác quản lý CTNH tại tỉnh Bình Dương là rất đáng quan tâm..