Browsing by Author Lê, Phú Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phú Nghĩa;  Advisor: Lê, Thái Phong (2016)

 • Nghiên cứu các công cụ, các mô hình lý thuyết để phục vụ việc thực hiện Đề tài, bao gồm: Chiến lược; Quản trị chiến lược; Chiến lược kinh doanh; Mô hình SWOT; Mô hình PEST; Mô hình PORTER. Xác định phương pháp nghiên cứu: Xác định hướng tiếp cận, cách thức tiến hành nghiên cứu, cách thức thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu. Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Trên cơ sở lý thuyết và các mô hình lý thuyết, phân tích các tác động cụ thể của chiến lược kinh doanh tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các mặt tích cực và những hạn chế trong chiến lược kinh doanh ảnh hưởng đến sự phát triển của Tổng công ty Viễn thông Mob...

 • 00050007207.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Phú Nghĩa;  Advisor: Lê, Thái Phong (2015)

 • Đây là nghiên cứu đầu tiên phân tích, đánh giá và áp dụng quản trị tinh gọn vào một doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Luận văn tập trung phân tích một đối tượng cụ thể và chứng minh việc áp dụng quản trị tinh gọn sẽ có ý nghĩa rất lớn trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp với những điều kiện hiện có của công ty, do đó có tính thực tiễn cao.

Browsing by Author Lê, Phú Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phú Nghĩa;  Advisor: Lê, Thái Phong (2016)

 • Nghiên cứu các công cụ, các mô hình lý thuyết để phục vụ việc thực hiện Đề tài, bao gồm: Chiến lược; Quản trị chiến lược; Chiến lược kinh doanh; Mô hình SWOT; Mô hình PEST; Mô hình PORTER. Xác định phương pháp nghiên cứu: Xác định hướng tiếp cận, cách thức tiến hành nghiên cứu, cách thức thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu. Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Trên cơ sở lý thuyết và các mô hình lý thuyết, phân tích các tác động cụ thể của chiến lược kinh doanh tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các mặt tích cực và những hạn chế trong chiến lược kinh doanh ảnh hưởng đến sự phát triển của Tổng công ty Viễn thông Mob...

 • 00050007207.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Phú Nghĩa;  Advisor: Lê, Thái Phong (2015)

 • Đây là nghiên cứu đầu tiên phân tích, đánh giá và áp dụng quản trị tinh gọn vào một doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Luận văn tập trung phân tích một đối tượng cụ thể và chứng minh việc áp dụng quản trị tinh gọn sẽ có ý nghĩa rất lớn trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp với những điều kiện hiện có của công ty, do đó có tính thực tiễn cao.