Browsing by Author Lê, Quý Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Bá Diến (2003)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chế độ pháp lý và phân định các vùng biển. Chương 2: Pháp luật hiện hành của Việt Nam về chế độ pháp lý và thực trạng phân định các vùng biển. Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý và phân định các vùng biển Việt Nam; Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • Về việc phân định biên giới biển Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm giải quyết việc phân định biên giới biển Việt Nam - Cămpuchia theo pháp luật quốc tế

 • V_L0_00517_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Browsing by Author Lê, Quý Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Bá Diến (2003)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chế độ pháp lý và phân định các vùng biển. Chương 2: Pháp luật hiện hành của Việt Nam về chế độ pháp lý và thực trạng phân định các vùng biển. Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý và phân định các vùng biển Việt Nam; Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • Về việc phân định biên giới biển Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm giải quyết việc phân định biên giới biển Việt Nam - Cămpuchia theo pháp luật quốc tế

 • V_L0_00517_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005