Browsing by Author Lê, Quang Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Vol 31 No1 23-31.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Sao Mai; Nguyễn, Thị Khánh Trâm; Lê, Quang Hòa (2015)

 • Các độc tố ruột của tụ cầu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo que thửphát hiện nhanh và đồng thời các độc tố ruột tụ cầu thường gặp, bao gồm SEA, SEB, SEC1, SED và SEE trong sữa dựa vào kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh. Để đạt mục tiêu này, độc tố ruột tụ cầu SEC 1 được sản xuất và tinh sạch bằng con đường tái tổ hợp và sau đó được cố định lên hạt nano cac bon để tạo cộng hợp phát hiện. Bên cạnh đó, kháng thể đa dòng IgY kháng các độc tố ruột tụcầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) và IgYkháng Bovine serum albumin (BSA) cũng được tạo ra và tinh sạch trước khi được in lên vạch thử nghiệm và vạch ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Sao Mai; Nguyễn, Thị Khánh Trâm; Lê, Quang Hòa (2015)

 • Các độc tố ruột của tụ cầu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo que thử phát hiện nhanh và đồng thời các độc tố ruột tụ cầu thường gặp, bao gồm SEA, SEB, SEC1, SED và SEE trong sữa dựa vào kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh. Để đạt mục tiêu này, độc tố ruột tụ cầu SEC1 được sản xuất và tinh sạch bằng con đường tái tổ hợp và sau đó được cố định lên hạt nano cac bon để tạo cộng hợp phát hiện. Bên cạnh đó, kháng thể đa dòng IgY kháng các độc tố ruột tụ cầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) và IgY kháng Bovine serum albumin (BSA) cũng được tạo ra và tinh sạch trước khi được i...

 • 01050002382.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Sao Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Khánh Trâm; Lê, Quang Hòa (2015)

 • Sử dụng các que thử đã phát hiện được các độc tố ruột tụ cầu với thời gian phân tích ngắn, đơn giản, dễ sử dụng, không cần các thiết bị phức tạp, đắt tiền. Mặt khác, các nguyên liệu chính để sản suất que thử (kháng guyên cộng hợp và các kháng thể) đều được nhóm nghiên cứu chủ động tạo ra, do đó làm hạ giá thành sản phẩm nhiều lần so với giá thành các bộ kít nhập ngoại hiện nay. Kết quả của đề tài luận án tạo sản phẩm mới, ứng dụng xác định nhanh ô nhiễm độc tố staphylococcus trong thực phẩm, phục vụ trong kiểm soát an toàn thực phẩm.

 • 01050002730.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Hòa;  Advisor: Ngô, Sỹ Lương (2016)

 • Trong các vật liệu trên, nano TiO2 được đánh giá cao do có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bởi có hoạt tính quang xúc tác cao, trơ về hóa học và sinh học, bền vững, không bị ăn mòn dƣới tác dụng của ánh sáng và hóa học, giá thành thấp. Tuy nhiên, do năng lƣợng vùng cấm của TiO2 tinh khiết khá lớn (3,25 eV đối với pha anata và 3,05 eV đối với pha rutin) nên chỉ hoạt động quang xúc tác trong vùng tử ngoại gần và do đó chỉ có thể tận dụng đƣợc một phần nhỏ (<4%) nguồn năng lƣợng mặt trời, làm giới hạn ứng dụng và thƣơng mại của nó [1, 3, 5]. Để giảm năng lƣợng vùng cấm của TiO2, mở rộng ánh sáng kích thích về vùng nhìn thấy và có thể sử dụng nguồn năng ...

 • 01050002730.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Quang Hòa;  Advisor: Ngô, Sỹ Lương (2016)

 • Vào những năm đầu của thế kỉ 21, khoa học và công nghệ nano đang là trào lưu nghiên cứu và tìm tòi của các nhà khoa học trong nƣớc và trên thế giới.Khi vật chất có kích thước nano thì chúng xuất hiện những tính chất lạ như tính chất từ, tính chất quang, hoạt tính phản ứng bề mặt... Những tính chất này phụ thuộc vào kích thước , kích thước và hình dạng của hạt nano. Chính điều này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm tòi chế tạo những vật liệu mới có ứng dụng thực tiễn vô cùng to lớn trong các lĩnh vực y được, mỹ phẩm, công nghiệp hóa học,... Vật liệu có cấu trúc nano rất được quan tâm hiện nay là các kim loại, oxit kim loại, chất bán dẫn, cacbon

Browsing by Author Lê, Quang Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Vol 31 No1 23-31.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Sao Mai; Nguyễn, Thị Khánh Trâm; Lê, Quang Hòa (2015)

 • Các độc tố ruột của tụ cầu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo que thửphát hiện nhanh và đồng thời các độc tố ruột tụ cầu thường gặp, bao gồm SEA, SEB, SEC1, SED và SEE trong sữa dựa vào kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh. Để đạt mục tiêu này, độc tố ruột tụ cầu SEC 1 được sản xuất và tinh sạch bằng con đường tái tổ hợp và sau đó được cố định lên hạt nano cac bon để tạo cộng hợp phát hiện. Bên cạnh đó, kháng thể đa dòng IgY kháng các độc tố ruột tụcầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) và IgYkháng Bovine serum albumin (BSA) cũng được tạo ra và tinh sạch trước khi được in lên vạch thử nghiệm và vạch ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Sao Mai; Nguyễn, Thị Khánh Trâm; Lê, Quang Hòa (2015)

 • Các độc tố ruột của tụ cầu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo que thử phát hiện nhanh và đồng thời các độc tố ruột tụ cầu thường gặp, bao gồm SEA, SEB, SEC1, SED và SEE trong sữa dựa vào kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh. Để đạt mục tiêu này, độc tố ruột tụ cầu SEC1 được sản xuất và tinh sạch bằng con đường tái tổ hợp và sau đó được cố định lên hạt nano cac bon để tạo cộng hợp phát hiện. Bên cạnh đó, kháng thể đa dòng IgY kháng các độc tố ruột tụ cầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) và IgY kháng Bovine serum albumin (BSA) cũng được tạo ra và tinh sạch trước khi được i...

 • 01050002382.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Sao Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Khánh Trâm; Lê, Quang Hòa (2015)

 • Sử dụng các que thử đã phát hiện được các độc tố ruột tụ cầu với thời gian phân tích ngắn, đơn giản, dễ sử dụng, không cần các thiết bị phức tạp, đắt tiền. Mặt khác, các nguyên liệu chính để sản suất que thử (kháng guyên cộng hợp và các kháng thể) đều được nhóm nghiên cứu chủ động tạo ra, do đó làm hạ giá thành sản phẩm nhiều lần so với giá thành các bộ kít nhập ngoại hiện nay. Kết quả của đề tài luận án tạo sản phẩm mới, ứng dụng xác định nhanh ô nhiễm độc tố staphylococcus trong thực phẩm, phục vụ trong kiểm soát an toàn thực phẩm.

 • 01050002730.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Hòa;  Advisor: Ngô, Sỹ Lương (2016)

 • Trong các vật liệu trên, nano TiO2 được đánh giá cao do có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bởi có hoạt tính quang xúc tác cao, trơ về hóa học và sinh học, bền vững, không bị ăn mòn dƣới tác dụng của ánh sáng và hóa học, giá thành thấp. Tuy nhiên, do năng lƣợng vùng cấm của TiO2 tinh khiết khá lớn (3,25 eV đối với pha anata và 3,05 eV đối với pha rutin) nên chỉ hoạt động quang xúc tác trong vùng tử ngoại gần và do đó chỉ có thể tận dụng đƣợc một phần nhỏ (<4%) nguồn năng lƣợng mặt trời, làm giới hạn ứng dụng và thƣơng mại của nó [1, 3, 5]. Để giảm năng lƣợng vùng cấm của TiO2, mở rộng ánh sáng kích thích về vùng nhìn thấy và có thể sử dụng nguồn năng ...

 • 01050002730.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Quang Hòa;  Advisor: Ngô, Sỹ Lương (2016)

 • Vào những năm đầu của thế kỉ 21, khoa học và công nghệ nano đang là trào lưu nghiên cứu và tìm tòi của các nhà khoa học trong nƣớc và trên thế giới.Khi vật chất có kích thước nano thì chúng xuất hiện những tính chất lạ như tính chất từ, tính chất quang, hoạt tính phản ứng bề mặt... Những tính chất này phụ thuộc vào kích thước , kích thước và hình dạng của hạt nano. Chính điều này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm tòi chế tạo những vật liệu mới có ứng dụng thực tiễn vô cùng to lớn trong các lĩnh vực y được, mỹ phẩm, công nghiệp hóa học,... Vật liệu có cấu trúc nano rất được quan tâm hiện nay là các kim loại, oxit kim loại, chất bán dẫn, cacbon