Browsing by Author Lê, Quang Hiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008700.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Quang Hiển (2017)

  • - Hệ thống hoá các lý luận và thực tiễn quản lý Nhà nước trong hoạt động Xuất khẩu lao động thanh niên. - Phân tích, đánh giá thực trạng của Quản lý Nhà nước về Xuất khẩu lao động thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ 2010 đến nay. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động Xuất khẩu lao động thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Browsing by Author Lê, Quang Hiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008700.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Quang Hiển (2017)

  • - Hệ thống hoá các lý luận và thực tiễn quản lý Nhà nước trong hoạt động Xuất khẩu lao động thanh niên. - Phân tích, đánh giá thực trạng của Quản lý Nhà nước về Xuất khẩu lao động thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ 2010 đến nay. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động Xuất khẩu lao động thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.