Browsing by Author Lê, Sỹ Giáo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • DT_00037.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Sỹ Giáo; Vi, Văn An (1998)

 • Tiếp tục được nghiên cứu chi tiết và đầy đủ hơn để trong một vài năm tời có thể công bố công trình dưới dạng một cuốn sách Các xu hướng của sự biến đổi văn hoá Lịch sử cư trú và mối quan hệ của người Thái với các cư dân ở miền núi Bắc Trung Bộ Về các giá trị văn hoá truyền thống Làm rõ các vấn đề về lịch sử và các đặc trưng văn hoá của người Thái miền núi Bắc Trung Bộ trong bức tranh tộc người đa dạng của khu vực này Thấy được vai trò của văn hoá Thái trong quá trình lịch sử và trong cuộc sống.

 • 02050003762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hà;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Việc nghiên cứu về lịch Việt Nam vào thời cổ đại và phong kiến rất khó khăn vì tài liệu hiếm, thậm chí còn không có sách nào ghi đến lịch pháp. Ngoài một vài tên lịch dùng trong các triều đại phong kiến Trung Quốc thì các sư gia xưa không hề hé lộ về lịch pháp, kể cả các nhà nho tinh thông toán học như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú... Điều này cũng dễ hiểu bởi vì trong thời phong kiến lịch pháp là một bí mật gia truyền. Lịch thư là một thứ cấm lưu truyền, thế cho nên các sứ thần nước ta thời xưa có mùa được sách ấy ở Trung Quốc thì cũng phải giấu mang về. Hơn nữa, sử sách nước ta thời xưa rất ít ghi chép về lịch pháp

 • 4272-145-7910-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Sỹ Giáo (1990)

 • Bất kỳ người Việt Nam hay vị khách quốc tế nào khi đến Hà Nội cũng đều có nguyện vọng được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người. Nơi Người ở và làm việc là ngôi nhà sàn hết sức giản dị đối với một lãnh tụ vĩ đại như Người, nhưng cũng vô cùng thanh tao mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.

 • 02050004197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Phúc;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Luận văn ThS. Nhân học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Tìm hiểu sạp Thái – một hình thức sinh hoạt văn hóa của cộng đồng làng bản Thái tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc Thái trong nhảy sạp, các hình thức nhảy sạp truyền thống và quá trình biến đổi của nó trong hiện nay. Vai trò của sạp Thái trong việc phát triển văn hóa du lịch cộng đồng tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vị trí và vai trò của nó trong các lễ hội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp gìn giữ và phát huy các giá trị của sạp trong đời sống hiện nay.

 • 02050000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Thuận;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2010)

 • Khẳng định những nét cơ bản trong đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội trước và sau khi thực hiện quá trình di dân tái định cư (TĐC) của người Đan Lai trên địa bàn xã Môn Sơn. Làm rõ sự thay đổi trong phương thức mưu sinh và đời sống văn hoá - xã hội của nhóm Đan Lai trong quá trình TĐC. Chỉ ra những điều bất cập cần khắc phục nhằm ổn định và cải thiện đời sống cho đồng bào TĐC Đan Lai nói riêng và đồng bào TĐC nói chung, góp phần vào công tác bảo tồn và PTBV cộng đồng người Đan Lai cũng như bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) ở vườn quốc gia (VQG) Pù Mát.

 • 02050000910_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Lê;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2012)

 • Luận văn ThS. Dân tộc học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Mô tả, phân tích những giá trị văn hóa tộc người Thái phục vụ du lịch và sự tác động của hoạt động du lịch tới các giá trị văn hoá đó. Làm sáng tỏ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tộc người cũng như những thay đổi của nó trong đời sống xã hội (...); Electronic Resources

 • 02050000910.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Lê;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2012)

 • Mô tả, phân tích những giá trị văn hóa tộc người Thái phục vụ du lịch và sự tác động của hoạt động du lịch tới các giá trị văn hoá đó. Làm sáng tỏ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tộc người cũng như những thay đổi của nó trong đời sống xã hội mới. Nhận diện và đánh giá đúng mức việc khai thác các giá trị văn hóa Thái trong việc phát triển du lịch hiện nay ở Mường Lò.

 • 02050003939.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hương Thanh;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Nghiên cứu nhằm làm sáng rõ: Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội; Tình hình phân bố dân tộc, dân cư trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Trình bày khái quát quan điểm của Đảng, chính sách củaNhà nước về vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Phân tích làm rõ quá trìnhthực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộvà nhân dân huyện Thanh Sơndưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ huyện Thanh Sơn từ năm 2007 đến năm 2014. Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, từ đó đúc rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộ huyện Thanh sơn trong thời gian tiếp theo.

 • 02050003934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Nêu lên thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa (DTLSVH) Bắc Ninh trước năm 1997 đó là cơ sở để xem xét, đánh giá chủ trương cũng như sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH ở địa phương từ năm 1997 đến năm 2014. Làm rõ chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH từ năm 1997 đến năm 2014. Trình bày rõ quá trình chỉ đạo thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến năm 2014. Đánh giá khách quan, toàn diện những ưu điểm và tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về bảo tồn, phát huy gi...

Browsing by Author Lê, Sỹ Giáo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • DT_00037.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Sỹ Giáo; Vi, Văn An (1998)

 • Tiếp tục được nghiên cứu chi tiết và đầy đủ hơn để trong một vài năm tời có thể công bố công trình dưới dạng một cuốn sách Các xu hướng của sự biến đổi văn hoá Lịch sử cư trú và mối quan hệ của người Thái với các cư dân ở miền núi Bắc Trung Bộ Về các giá trị văn hoá truyền thống Làm rõ các vấn đề về lịch sử và các đặc trưng văn hoá của người Thái miền núi Bắc Trung Bộ trong bức tranh tộc người đa dạng của khu vực này Thấy được vai trò của văn hoá Thái trong quá trình lịch sử và trong cuộc sống.

 • 02050003762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hà;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Việc nghiên cứu về lịch Việt Nam vào thời cổ đại và phong kiến rất khó khăn vì tài liệu hiếm, thậm chí còn không có sách nào ghi đến lịch pháp. Ngoài một vài tên lịch dùng trong các triều đại phong kiến Trung Quốc thì các sư gia xưa không hề hé lộ về lịch pháp, kể cả các nhà nho tinh thông toán học như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú... Điều này cũng dễ hiểu bởi vì trong thời phong kiến lịch pháp là một bí mật gia truyền. Lịch thư là một thứ cấm lưu truyền, thế cho nên các sứ thần nước ta thời xưa có mùa được sách ấy ở Trung Quốc thì cũng phải giấu mang về. Hơn nữa, sử sách nước ta thời xưa rất ít ghi chép về lịch pháp

 • 4272-145-7910-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Sỹ Giáo (1990)

 • Bất kỳ người Việt Nam hay vị khách quốc tế nào khi đến Hà Nội cũng đều có nguyện vọng được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người. Nơi Người ở và làm việc là ngôi nhà sàn hết sức giản dị đối với một lãnh tụ vĩ đại như Người, nhưng cũng vô cùng thanh tao mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.

 • 02050004197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Phúc;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Luận văn ThS. Nhân học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Tìm hiểu sạp Thái – một hình thức sinh hoạt văn hóa của cộng đồng làng bản Thái tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc Thái trong nhảy sạp, các hình thức nhảy sạp truyền thống và quá trình biến đổi của nó trong hiện nay. Vai trò của sạp Thái trong việc phát triển văn hóa du lịch cộng đồng tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vị trí và vai trò của nó trong các lễ hội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp gìn giữ và phát huy các giá trị của sạp trong đời sống hiện nay.

 • 02050000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Thuận;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2010)

 • Khẳng định những nét cơ bản trong đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội trước và sau khi thực hiện quá trình di dân tái định cư (TĐC) của người Đan Lai trên địa bàn xã Môn Sơn. Làm rõ sự thay đổi trong phương thức mưu sinh và đời sống văn hoá - xã hội của nhóm Đan Lai trong quá trình TĐC. Chỉ ra những điều bất cập cần khắc phục nhằm ổn định và cải thiện đời sống cho đồng bào TĐC Đan Lai nói riêng và đồng bào TĐC nói chung, góp phần vào công tác bảo tồn và PTBV cộng đồng người Đan Lai cũng như bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) ở vườn quốc gia (VQG) Pù Mát.

 • 02050000910_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Lê;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2012)

 • Luận văn ThS. Dân tộc học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Mô tả, phân tích những giá trị văn hóa tộc người Thái phục vụ du lịch và sự tác động của hoạt động du lịch tới các giá trị văn hoá đó. Làm sáng tỏ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tộc người cũng như những thay đổi của nó trong đời sống xã hội (...); Electronic Resources

 • 02050000910.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Lê;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2012)

 • Mô tả, phân tích những giá trị văn hóa tộc người Thái phục vụ du lịch và sự tác động của hoạt động du lịch tới các giá trị văn hoá đó. Làm sáng tỏ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tộc người cũng như những thay đổi của nó trong đời sống xã hội mới. Nhận diện và đánh giá đúng mức việc khai thác các giá trị văn hóa Thái trong việc phát triển du lịch hiện nay ở Mường Lò.

 • 02050003939.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hương Thanh;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Nghiên cứu nhằm làm sáng rõ: Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội; Tình hình phân bố dân tộc, dân cư trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Trình bày khái quát quan điểm của Đảng, chính sách củaNhà nước về vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Phân tích làm rõ quá trìnhthực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộvà nhân dân huyện Thanh Sơndưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ huyện Thanh Sơn từ năm 2007 đến năm 2014. Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, từ đó đúc rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộ huyện Thanh sơn trong thời gian tiếp theo.

 • 02050003934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo (2015)

 • Nêu lên thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa (DTLSVH) Bắc Ninh trước năm 1997 đó là cơ sở để xem xét, đánh giá chủ trương cũng như sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH ở địa phương từ năm 1997 đến năm 2014. Làm rõ chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH từ năm 1997 đến năm 2014. Trình bày rõ quá trình chỉ đạo thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến năm 2014. Đánh giá khách quan, toàn diện những ưu điểm và tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về bảo tồn, phát huy gi...