Browsing by Author Lê, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050006833-Lê Thành Trung (1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thành Trung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

  • Một là, nghiên cứu và hệ thống hóa các kiến thức về quản trị tinh gọn. Qua đó khái quát hóa được mô hình quản trị tinh gọn phù hợp áp dụng tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng QTTG trong hoạt động sản xuất của công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu tại thời điểm nghiên cứu. Ba là, từ những lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hướng tới việc áp dụng tư duy QTTG để đề xuất các giải pháp mới, dựa trên thực tế sản xuất hiện có tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu trong thời gian tới.

Browsing by Author Lê, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050006833-Lê Thành Trung (1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thành Trung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

  • Một là, nghiên cứu và hệ thống hóa các kiến thức về quản trị tinh gọn. Qua đó khái quát hóa được mô hình quản trị tinh gọn phù hợp áp dụng tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng QTTG trong hoạt động sản xuất của công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu tại thời điểm nghiên cứu. Ba là, từ những lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hướng tới việc áp dụng tư duy QTTG để đề xuất các giải pháp mới, dựa trên thực tế sản xuất hiện có tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu trong thời gian tới.