Browsing by Author Lê, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050006833-Lê Thành Trung (1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Trung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Một là, nghiên cứu và hệ thống hóa các kiến thức về quản trị tinh gọn. Qua đó khái quát hóa được mô hình quản trị tinh gọn phù hợp áp dụng tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng QTTG trong hoạt động sản xuất của công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu tại thời điểm nghiên cứu. Ba là, từ những lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hướng tới việc áp dụng tư duy QTTG để đề xuất các giải pháp mới, dựa trên thực tế sản xuất hiện có tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Hải; Đoàn, Ngọc Quang; Lê, Thành Trung (2018)

 • Ngày nay, quản trị chiến lược được coi là hoạt động không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trên thị trường, đòi hỏi họ phải hoạch định được chiến lược phù hợp. Trong toàn bộ quy trình quản trị chiến lược, thực thi chiến lược đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí có tính quyết định, là giai đoạn biến các phương án chiến lược thành hiện thực, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), vốn có ít lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Vì thế, bài viết này nghiên cứu thực tiễn về các rào cản trong giai đoạn thực thi chiến lược tại các DNNVV ngành xây dự...

Browsing by Author Lê, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050006833-Lê Thành Trung (1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Trung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Một là, nghiên cứu và hệ thống hóa các kiến thức về quản trị tinh gọn. Qua đó khái quát hóa được mô hình quản trị tinh gọn phù hợp áp dụng tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng QTTG trong hoạt động sản xuất của công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu tại thời điểm nghiên cứu. Ba là, từ những lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hướng tới việc áp dụng tư duy QTTG để đề xuất các giải pháp mới, dựa trên thực tế sản xuất hiện có tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Hải; Đoàn, Ngọc Quang; Lê, Thành Trung (2018)

 • Ngày nay, quản trị chiến lược được coi là hoạt động không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trên thị trường, đòi hỏi họ phải hoạch định được chiến lược phù hợp. Trong toàn bộ quy trình quản trị chiến lược, thực thi chiến lược đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí có tính quyết định, là giai đoạn biến các phương án chiến lược thành hiện thực, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), vốn có ít lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Vì thế, bài viết này nghiên cứu thực tiễn về các rào cản trong giai đoạn thực thi chiến lược tại các DNNVV ngành xây dự...