Browsing by Author Lê, Thị Bích Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050005231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Tác giả đã phân tích vai trò của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân. Luận văn phân tích thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng trong những năm gần đây, nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong xét xử các vụ án hình sự, sự hạn chế của một số quy định của Bộ luật hình sự. Luận văn đã trình bầy các quan điểm, giải pháp cơ bản để đảm bảo chất ...

 • 01050000135.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Lê, Trình (2011)

 • Tổng quan về khu kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh: Khái quát về huyện đảo Vân Đồn; Điều kiện tự nhiên huyện Vân Đồn và kinh tế xã hội huyện Vân Đồn; Điều kiện kinh tế xã hội huyện Vân Đồn năm 2011; Tình hình nghiên cứu về môi trường ở huyện Vân Đồn; Tóm tắt quy hoạch kinh tế xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử dụng như: Các phương pháp dự báo, đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp khảo sát, phân tích các thành phần môi trường; Phương pháp dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. Trình bày kết quả và thảo luận: Hiện trạng chất lượng môi trường không khí; Dự báo xu hướng c...

 • METHODS FOR TRANSLATING IMPLICATURES IN QUESTIONS FROM GERMAN INTO VIETNAMESE.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2018)

 • Nghiên cứu này giới thiệu các phương thức chuyển dịch hàm ý trong câu hỏi tiếng Đức sang tiếng Việt dựa trên việc phân tích các câu hỏi chứa hàm ý trong vở kịch “Der Besuch der alten Dame” của Friedrich Dürrenmatt và tương đương trong hai dịch phẩm “Bà lớn về thăm” của Phạm Thị Hoài và “Bà tỷ phú về thăm quê” của Lê Chu Cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để đảm bảo được hàm ý của bản gốc, hai dịch giả đã kết hợp nhiều phương thức dịch khác nhau. Phần lớn các câu hỏi tiếng Đức vẫn giữ nguyên hình thức trong tiếng Việt (có dấu hỏi ở cuối câu). Các phương thức được sử dụng chủ yếu là chuyển đổi ngữ pháp (cụ thể như: thay đổi cấu trúc câu, thay đổi vị trí thành phần câu) và chuyển đổi ngữ...

 • 30.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2014)

 • Der vorliegende Beitrag ordnet sich in die Bemühungen, den Dolmetschunterricht an der Nationaluniversität Hanoi zu verbessern. Aus den curricularen Anforderungen und der Unterrichtspraxis ergibt sich die Notwendigkeit der Umsetzung von neuen Lehr- und Lernformen, von denen Projektarbeit eine angemessene und realistische Möglichkeit darstellt. Es wird den Fragen nachgegangen, ob die Projektarbeit einen Beitrag zum Erwerb von unerlässlichen Dolmetschkompetenzen leisten und wie sie im Dolmetschunterricht durchgeführt werden kann. Dabei werden Vorschläge zur Vorgehensweise bei der Projektarbeit sowie zu deren Bewertung gemacht. Im Anschluss daran soll der Einsatz einer weiteren modernen L...

 • V_L0_02277.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Điều tra thực trạng việc học tập sinh học nói chung và chuyên đề "Sinh lí thực vật " nói riêng (gồm các lớp chuyên Sinh và các lớp chuyên tự nhiên, xã hội của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú). Xác định việc áp dụng các phần mềm cho từng nội dung thích hợp. Thiết kế các giáo án điện tử bằng việc ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ thông tin. Đưa ra các phương pháp thực nghiệm sư phạm: chọn trường, lớp; bố trí thực nghiệm, các bước tiến hành. Qua đó, phân tích, kiểm tra kết quả thực nghiệm về mặt định tính và định lượng các bài kiểm tra

 • V_L2_01889.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2010)

 • Tìm hiểu khái quát về thể loại sử thi, sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghiên cứu làm sáng tỏ những đặc điểm tạo dựng thời gian và không gian nghệ thuật nhằm làm nổi bật hình tượng người anh hùng trong sử thi Ramayana. Cụ thể: Thời gian nghệ thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, có: thời gian trần thế, thời gian định mệnh và thời gian chiến tranh; Không gian nghệ thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, đó là không gian thế giới trần gian, không gian tâm linh và không gian tình yêu

 • V_L2_01890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh, người hướng dẫn (2010)

 • Tìm hiểu khái quát về thể loại sử thi, sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghiên cứu làm sáng tỏ những đặc điểm tạo dựng thời gian và không gian nghệ thuật nhằm làm nổi bật hình tượng người anh hùng trong sử thi Ramayana. Cụ thể: Thời gian nghệ thuật trong sử thi (...); Electronic Resources; 101 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

Browsing by Author Lê, Thị Bích Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050005231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Tác giả đã phân tích vai trò của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân. Luận văn phân tích thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng trong những năm gần đây, nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong xét xử các vụ án hình sự, sự hạn chế của một số quy định của Bộ luật hình sự. Luận văn đã trình bầy các quan điểm, giải pháp cơ bản để đảm bảo chất ...

 • 01050000135.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Lê, Trình (2011)

 • Tổng quan về khu kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh: Khái quát về huyện đảo Vân Đồn; Điều kiện tự nhiên huyện Vân Đồn và kinh tế xã hội huyện Vân Đồn; Điều kiện kinh tế xã hội huyện Vân Đồn năm 2011; Tình hình nghiên cứu về môi trường ở huyện Vân Đồn; Tóm tắt quy hoạch kinh tế xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử dụng như: Các phương pháp dự báo, đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp khảo sát, phân tích các thành phần môi trường; Phương pháp dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. Trình bày kết quả và thảo luận: Hiện trạng chất lượng môi trường không khí; Dự báo xu hướng c...

 • METHODS FOR TRANSLATING IMPLICATURES IN QUESTIONS FROM GERMAN INTO VIETNAMESE.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2018)

 • Nghiên cứu này giới thiệu các phương thức chuyển dịch hàm ý trong câu hỏi tiếng Đức sang tiếng Việt dựa trên việc phân tích các câu hỏi chứa hàm ý trong vở kịch “Der Besuch der alten Dame” của Friedrich Dürrenmatt và tương đương trong hai dịch phẩm “Bà lớn về thăm” của Phạm Thị Hoài và “Bà tỷ phú về thăm quê” của Lê Chu Cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để đảm bảo được hàm ý của bản gốc, hai dịch giả đã kết hợp nhiều phương thức dịch khác nhau. Phần lớn các câu hỏi tiếng Đức vẫn giữ nguyên hình thức trong tiếng Việt (có dấu hỏi ở cuối câu). Các phương thức được sử dụng chủ yếu là chuyển đổi ngữ pháp (cụ thể như: thay đổi cấu trúc câu, thay đổi vị trí thành phần câu) và chuyển đổi ngữ...

 • 30.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2014)

 • Der vorliegende Beitrag ordnet sich in die Bemühungen, den Dolmetschunterricht an der Nationaluniversität Hanoi zu verbessern. Aus den curricularen Anforderungen und der Unterrichtspraxis ergibt sich die Notwendigkeit der Umsetzung von neuen Lehr- und Lernformen, von denen Projektarbeit eine angemessene und realistische Möglichkeit darstellt. Es wird den Fragen nachgegangen, ob die Projektarbeit einen Beitrag zum Erwerb von unerlässlichen Dolmetschkompetenzen leisten und wie sie im Dolmetschunterricht durchgeführt werden kann. Dabei werden Vorschläge zur Vorgehensweise bei der Projektarbeit sowie zu deren Bewertung gemacht. Im Anschluss daran soll der Einsatz einer weiteren modernen L...

 • V_L0_02277.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Điều tra thực trạng việc học tập sinh học nói chung và chuyên đề "Sinh lí thực vật " nói riêng (gồm các lớp chuyên Sinh và các lớp chuyên tự nhiên, xã hội của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú). Xác định việc áp dụng các phần mềm cho từng nội dung thích hợp. Thiết kế các giáo án điện tử bằng việc ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ thông tin. Đưa ra các phương pháp thực nghiệm sư phạm: chọn trường, lớp; bố trí thực nghiệm, các bước tiến hành. Qua đó, phân tích, kiểm tra kết quả thực nghiệm về mặt định tính và định lượng các bài kiểm tra

 • V_L2_01889.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy (2010)

 • Tìm hiểu khái quát về thể loại sử thi, sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghiên cứu làm sáng tỏ những đặc điểm tạo dựng thời gian và không gian nghệ thuật nhằm làm nổi bật hình tượng người anh hùng trong sử thi Ramayana. Cụ thể: Thời gian nghệ thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, có: thời gian trần thế, thời gian định mệnh và thời gian chiến tranh; Không gian nghệ thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, đó là không gian thế giới trần gian, không gian tâm linh và không gian tình yêu

 • V_L2_01890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh, người hướng dẫn (2010)

 • Tìm hiểu khái quát về thể loại sử thi, sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghiên cứu làm sáng tỏ những đặc điểm tạo dựng thời gian và không gian nghệ thuật nhằm làm nổi bật hình tượng người anh hùng trong sử thi Ramayana. Cụ thể: Thời gian nghệ thuật trong sử thi (...); Electronic Resources; 101 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010