Browsing by Author Lê, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hương; Đỗ, Ngọc Đài; Nguyễn, Quốc Bình; Nguyễn, Trung Thành (2017)

 • Trong quá trình nghiên cứu chi Riềng (Alpinia Roxb.) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ, chúng tôi đã phát hiện và bổ sung loài Riềng lá nhăn (Alpinia rugosa S. J. Chen & Z. Y. Chen) cho hệ thực vật Việt Nam, nâng tổng số loài của chi Riềng (Alpinia Roxb.) lên 33 loài.

 • document(35).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hương; Nguyễn, Thị Thanh Hương; Lê, Thị Hương (2017)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet), mẫu được thu ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa vào tháng 8 năm 2016. Hàm lượng tinh dầu đạt 0,7% trọng lượng tươi, được phân tích bằng Sắc ký khí (GC) và sắc ký khí khối phổ liên hợp (GC/MS). 31 hợp chất chiếm 94,6% tổng lượng tinh dầu. Thành phần của tinh dầu là các monotecpen (42,6%) và các sesquitecpen (52,0%) với các hợp chất chính trong tinh dầu là zerumbon (40,6%), camphen (9,3%), -humelen (6,8%), camphor (5,8%), 1,8-cineol (5,8%) và santolina trien (5,7%).

 • 00050001287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương; Nguyễn, Đăng Dung (2012)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã; khái niệm, tiêu chí đánh giá và điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã. Phân tích thực trạng hoạt động của HĐND cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa để tìm ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa.

 • 00050008255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại d...

 • 02050000614_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chỉ ra các vấn đề về nghiên cứu văn bản học, giải quyết một phần các vấn đề đó, đóng góp cho công tác văn bản học Hán Nôm nói chung. Nghiên cứu toàn diện về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đức Đạt với những thông tin cập nhật hiện nay. Lần đầu tiên giới t (...); Electronic Resources

 • 02050000594_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày ảnh hưởng phân tâm học với nghiên cứu văn học nghệ thuật và ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1900 - 1945. Tìm hiểu ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975: ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 ở miền Bắc, ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 ở miền Nam. Nghiên cứu ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại ...

 • 02050001509_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Ngô, Công Hoàn (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Xây dựng cơ sở lý luận về stress và stress trong công việc của giáo viên mầm non. Tìm hiểu mức độ stress của giáo viên mầm non quận Cầu Giấy. Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng stress của giáo viên mầm non hiện nay. Đề xuất kiến nghị nhằm đưa r (...); Electronic Resources

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Chính; Đậu, Bá Thìn; Ngô, Xuân Lương; Trần, Minh Hợi; Lê, Thị Hương (2017)

 • Hàm lượng tinh dầu ở lá loài Tiêu trên đá (Piper saxicola C. DC.) đạt 0,20% trọng lượng tươi. Trong tinh dầu được đặc trưng bởi các sesquitecpen (85,9%); trong đó các sesquitecpen chứa oxy chiếm 28,7%, các sesquitecpen hydrocacbon chiếm 57,2%; các thành phần khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Đã xác định được 40 hợp chất chiếm 98,9% tổng lượng tinh dầu. Thành phần chính của tinh dầu là trans calamen (16,4%), β-caryophyllen (14,8%), caryophyllene oxit (13,0%), eucarvon (7,5%)

 • V_L0_02271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương (2009)

 • Nghiên cứu những luận điểm cơ bản chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Nghiên cứu tài liệu lý luận dạy học, các bài báo khoa học để nắm được những quan điểm lý luận dạy học hiện đại trong việc tổ chức tình huống vấn đề trong học tập nhằm phát triển hoạt động nhận thức của học sinh. Nghiên cứu tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu chương vật lý lớp 11, tìm hiểu nội dung hai bộ sách giáo khoa và sách giáo viên vật lý lớp 11, qua đó tiến hành phân tích kiến thức "Định luật Ôm" thuộc chương "Dòng điện không đổi" lớp 11 theo từng nội dung nghiên cứu. Thông qua dự giờ và trao đổi trực tiếp với giáo viên và học sinh các lớp 11B11, 11B5 ban khoa học tự nhiên trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong Hải ...

Browsing by Author Lê, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hương; Đỗ, Ngọc Đài; Nguyễn, Quốc Bình; Nguyễn, Trung Thành (2017)

 • Trong quá trình nghiên cứu chi Riềng (Alpinia Roxb.) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ, chúng tôi đã phát hiện và bổ sung loài Riềng lá nhăn (Alpinia rugosa S. J. Chen & Z. Y. Chen) cho hệ thực vật Việt Nam, nâng tổng số loài của chi Riềng (Alpinia Roxb.) lên 33 loài.

 • document(35).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hương; Nguyễn, Thị Thanh Hương; Lê, Thị Hương (2017)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet), mẫu được thu ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa vào tháng 8 năm 2016. Hàm lượng tinh dầu đạt 0,7% trọng lượng tươi, được phân tích bằng Sắc ký khí (GC) và sắc ký khí khối phổ liên hợp (GC/MS). 31 hợp chất chiếm 94,6% tổng lượng tinh dầu. Thành phần của tinh dầu là các monotecpen (42,6%) và các sesquitecpen (52,0%) với các hợp chất chính trong tinh dầu là zerumbon (40,6%), camphen (9,3%), -humelen (6,8%), camphor (5,8%), 1,8-cineol (5,8%) và santolina trien (5,7%).

 • 00050001287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương; Nguyễn, Đăng Dung (2012)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã; khái niệm, tiêu chí đánh giá và điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã. Phân tích thực trạng hoạt động của HĐND cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa để tìm ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa.

 • 00050008255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại d...

 • 02050000614_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chỉ ra các vấn đề về nghiên cứu văn bản học, giải quyết một phần các vấn đề đó, đóng góp cho công tác văn bản học Hán Nôm nói chung. Nghiên cứu toàn diện về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đức Đạt với những thông tin cập nhật hiện nay. Lần đầu tiên giới t (...); Electronic Resources

 • 02050000594_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày ảnh hưởng phân tâm học với nghiên cứu văn học nghệ thuật và ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1900 - 1945. Tìm hiểu ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975: ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 ở miền Bắc, ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 ở miền Nam. Nghiên cứu ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại ...

 • 02050001509_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Ngô, Công Hoàn (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Xây dựng cơ sở lý luận về stress và stress trong công việc của giáo viên mầm non. Tìm hiểu mức độ stress của giáo viên mầm non quận Cầu Giấy. Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng stress của giáo viên mầm non hiện nay. Đề xuất kiến nghị nhằm đưa r (...); Electronic Resources

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Chính; Đậu, Bá Thìn; Ngô, Xuân Lương; Trần, Minh Hợi; Lê, Thị Hương (2017)

 • Hàm lượng tinh dầu ở lá loài Tiêu trên đá (Piper saxicola C. DC.) đạt 0,20% trọng lượng tươi. Trong tinh dầu được đặc trưng bởi các sesquitecpen (85,9%); trong đó các sesquitecpen chứa oxy chiếm 28,7%, các sesquitecpen hydrocacbon chiếm 57,2%; các thành phần khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Đã xác định được 40 hợp chất chiếm 98,9% tổng lượng tinh dầu. Thành phần chính của tinh dầu là trans calamen (16,4%), β-caryophyllen (14,8%), caryophyllene oxit (13,0%), eucarvon (7,5%)

 • V_L0_02271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương (2009)

 • Nghiên cứu những luận điểm cơ bản chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Nghiên cứu tài liệu lý luận dạy học, các bài báo khoa học để nắm được những quan điểm lý luận dạy học hiện đại trong việc tổ chức tình huống vấn đề trong học tập nhằm phát triển hoạt động nhận thức của học sinh. Nghiên cứu tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu chương vật lý lớp 11, tìm hiểu nội dung hai bộ sách giáo khoa và sách giáo viên vật lý lớp 11, qua đó tiến hành phân tích kiến thức "Định luật Ôm" thuộc chương "Dòng điện không đổi" lớp 11 theo từng nội dung nghiên cứu. Thông qua dự giờ và trao đổi trực tiếp với giáo viên và học sinh các lớp 11B11, 11B5 ban khoa học tự nhiên trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong Hải ...