Browsing by Author Lê, Thị Hồng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02647_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Hải;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2009)

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO. Chương 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Chương 3: Hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại của WTO và những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam tr (...)

 • 01050002971.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hiền;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt; Lê, Thị Hồng Hải (2006)

 • Giới thiệu chung về các nguyên tố đất hiếm. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm. Đặc tính quang của các nguyên tố đất hiếm. Đặc điểm cấu tạo và khả năng tạo phức của các β-đixeton. Các β-đixeton đất hiếm. Cấu tạo và tính chất của các β-đixeton đất hiếm. Ứng dụng của các β-đixeton đất hiếm. Một số phương pháp hóa lí nghiên cứu các β-đixeton đất hiếm.

Browsing by Author Lê, Thị Hồng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02647_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Hải;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2009)

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO. Chương 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Chương 3: Hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại của WTO và những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam tr (...)

 • 01050002971.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hiền;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt; Lê, Thị Hồng Hải (2006)

 • Giới thiệu chung về các nguyên tố đất hiếm. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm. Đặc tính quang của các nguyên tố đất hiếm. Đặc điểm cấu tạo và khả năng tạo phức của các β-đixeton. Các β-đixeton đất hiếm. Cấu tạo và tính chất của các β-đixeton đất hiếm. Ứng dụng của các β-đixeton đất hiếm. Một số phương pháp hóa lí nghiên cứu các β-đixeton đất hiếm.