Browsing by Author Lê, Thị Hoàng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Lê Thị Hoàng Anh.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Hoàng Anh (2019-04-26)

  • Trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc, tôi nhận thấy việc nhận diện và hiểu đúng khi gặp hiện tượng tính từ hóa danh từ thực sự rất cần thiết. Bài viết trên cơ sở xác định khái niệm về hiện tượng tính từ hóa danh từ, phân biệt nó với hiện tượng chuyển loại của từ, sau đó phân loại những danh từ xuất hiện trong hiện tượng này với mục đích giúp người học tiếng Trung Quốc có thể dễ dàng hiểu và sử dụng nó để đạt được hiệu quả trong giao tiếp. It is really necessary to recognize and understand correctly when it comes to the phenomenon of noun-adjective conversion. The article gives the definition of this phenomenon, then distinguishes it from the phenomenon of word-class changing...

Browsing by Author Lê, Thị Hoàng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Lê Thị Hoàng Anh.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Hoàng Anh (2019-04-26)

  • Trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc, tôi nhận thấy việc nhận diện và hiểu đúng khi gặp hiện tượng tính từ hóa danh từ thực sự rất cần thiết. Bài viết trên cơ sở xác định khái niệm về hiện tượng tính từ hóa danh từ, phân biệt nó với hiện tượng chuyển loại của từ, sau đó phân loại những danh từ xuất hiện trong hiện tượng này với mục đích giúp người học tiếng Trung Quốc có thể dễ dàng hiểu và sử dụng nó để đạt được hiệu quả trong giao tiếp. It is really necessary to recognize and understand correctly when it comes to the phenomenon of noun-adjective conversion. The article gives the definition of this phenomenon, then distinguishes it from the phenomenon of word-class changing...