Browsing by Author Lê, Thị Thanh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00917.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Thị Thúy Giang; Hồ, Đắc Phương; Lê, Thị Thanh Hải; Trần, Văn Dũng (2008)

 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến môi trường tính toán mạng lưới và bộ công cụ Alchemi (công cụ phát triển trên nền tảng .NET và được cung cấp mã nguồn trên Internet. Nghiên cứu đưa ra một số giải pháp và phát triển một số tính năng mới cho bộ công cụ Alchemi: xây dựng module tính toán dư thừa và ứng dụng Raỷtacing dựa trên Alchemi. Kết quả đã cài đặt được một ứng dụng tính toán mạng lưới dựa trên máy tính cá nhân

 • V_L0_01365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hải (2007)

 • Trình bày khái quát về khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp thông qua việc đưa ra các khái niệm, định nghĩa và bài toán tìm luật kết hợp. Những thuật toán điển hình về luật kết hợp như thuật toán Apriori và một vài thuật toán khác được đề cập để giải quyết bài toán. Trình bày các khái niệm liên quan đến tập mờ, làm cơ sở đưa vào bài toán khai phá luật kết hợp và với các bài toán có thuộc tính số và hạng mục thì việc rời rạc hóa dữ liệu có thể xảy ra một vài nhược điểm như vấn đề "điểm biên gãy". Trình bày khái niệm về các toán tử có ngưỡng, đưa ra bài toán xây dựng luật kết hợp mờ với các toán tử có ngưỡng và cài đặt thử nghiệm chương trình dùng dữ liệu về việc sử dụng Internet

Browsing by Author Lê, Thị Thanh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00917.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Thị Thúy Giang; Hồ, Đắc Phương; Lê, Thị Thanh Hải; Trần, Văn Dũng (2008)

 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến môi trường tính toán mạng lưới và bộ công cụ Alchemi (công cụ phát triển trên nền tảng .NET và được cung cấp mã nguồn trên Internet. Nghiên cứu đưa ra một số giải pháp và phát triển một số tính năng mới cho bộ công cụ Alchemi: xây dựng module tính toán dư thừa và ứng dụng Raỷtacing dựa trên Alchemi. Kết quả đã cài đặt được một ứng dụng tính toán mạng lưới dựa trên máy tính cá nhân

 • V_L0_01365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hải (2007)

 • Trình bày khái quát về khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp thông qua việc đưa ra các khái niệm, định nghĩa và bài toán tìm luật kết hợp. Những thuật toán điển hình về luật kết hợp như thuật toán Apriori và một vài thuật toán khác được đề cập để giải quyết bài toán. Trình bày các khái niệm liên quan đến tập mờ, làm cơ sở đưa vào bài toán khai phá luật kết hợp và với các bài toán có thuộc tính số và hạng mục thì việc rời rạc hóa dữ liệu có thể xảy ra một vài nhược điểm như vấn đề "điểm biên gãy". Trình bày khái niệm về các toán tử có ngưỡng, đưa ra bài toán xây dựng luật kết hợp mờ với các toán tử có ngưỡng và cài đặt thử nghiệm chương trình dùng dữ liệu về việc sử dụng Internet