Browsing by Author Lê, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • V_L0_02396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Đào, Thị Bích Thủy (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hưng Yên và tỉnh Vĩnh Phúc. Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Bắc Ninh: vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, vai trò của nhà nước, nhu cầu của thị trường, cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa. Phân tích chuyển dịch cơ cấu ngành (ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) và chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến nay. Trình bày những quan điểm, giải pháp vĩ mô và phát triển từng ngành nhằm thúc ...

 • V_L0_02396_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Đào, Thị Bích Thuỷ, người hướng dẫn (2009)

 • 110 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hưng Yên và tỉnh Vĩnh Phúc. Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Bắc Ninh: vị trí địa l (...); Electronic Resources

 • 02050000116_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Lương, Văn Kế (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích các đặc trưng (thuận lợi và khó khăn) về lịch sử, tự nhiên, xã hội và con người Hà Nội trước khi mở rộng. Trình bày bối cảnh ra đời quyết định mở rộng Hà Nội xét trên bình diện bối cảnh khu vực, bối cảnh quốc tế và bối cảnh trong nội sinh của Việ (...)

 • V_L0_02373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà (2009)

 • Xác định yêu cầu bài toán hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc, nghiên cứu quy trình phát triển một hệ thống thông tin theo hướng có cấu trúc. Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý và tiến hành cài đặt chương trình ứng dụng. Đánh giá các kết quả đạt được và đưa ra một số hướng nghiên cứu, mở rộng như: phân hệ quản lý tài chính của nhà trường; phân hệ quản lý học sinh; phân hệ quản lý nhân sự; phân hệ quản lý công việc giảng dạy của nhà trường

 • V_L0_02373_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Văn Phùng (2009)

 • Xác định yêu cầu bài toán hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc, nghiên cứu quy trình phát triển một hệ thống thông tin theo hướng có cấu trúc. Phân tích các yêu cầu nghiệp (...)

 • 01050003273.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Văn Lộc (2016)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của cây đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii Hook.f.). Chiết mẫu thực vật bằng các dung môi có độ phân cực khác nhau. Phân lập tinh chế một số thành phần hóa học có trong vỏ cây đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii Hook.f.). Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập được.

 • V_L0_00879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Quang Vinh, Người hướng dẫn (2006)

 • 117 tr. + CD-ROM; Tổng quan về mạng riêng ảo (VPN), phân tích ưu nhược điểm của các mô hình VPN và công nghệ triển khai các loại hình dịch vụ trên VPN. Giới thiệu công nghệ chuyển mạch nhãn (MPLS), các thành phần cơ bản, giao thức định tuyến và phân phối nhãn. Nghiên cứu mộ (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 01050002610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Ngọc (2015)

 • Chương 1: Phương trình tích phân Volterra loại hai tổng quát và phương pháp xấp xỉ liên tiếp. Chương 2: Phương trình tích phân Volterra dạng chập và biến đổi Laplace. Chương 3: Nghiệm tường minh của một số phương trình tích phân dạng Volterra.

Browsing by Author Lê, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • V_L0_02396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Đào, Thị Bích Thủy (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hưng Yên và tỉnh Vĩnh Phúc. Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Bắc Ninh: vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, vai trò của nhà nước, nhu cầu của thị trường, cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa. Phân tích chuyển dịch cơ cấu ngành (ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) và chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến nay. Trình bày những quan điểm, giải pháp vĩ mô và phát triển từng ngành nhằm thúc ...

 • V_L0_02396_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Đào, Thị Bích Thuỷ, người hướng dẫn (2009)

 • 110 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Hưng Yên và tỉnh Vĩnh Phúc. Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Bắc Ninh: vị trí địa l (...); Electronic Resources

 • 02050000116_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Lương, Văn Kế (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích các đặc trưng (thuận lợi và khó khăn) về lịch sử, tự nhiên, xã hội và con người Hà Nội trước khi mở rộng. Trình bày bối cảnh ra đời quyết định mở rộng Hà Nội xét trên bình diện bối cảnh khu vực, bối cảnh quốc tế và bối cảnh trong nội sinh của Việ (...)

 • V_L0_02373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà (2009)

 • Xác định yêu cầu bài toán hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc, nghiên cứu quy trình phát triển một hệ thống thông tin theo hướng có cấu trúc. Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý và tiến hành cài đặt chương trình ứng dụng. Đánh giá các kết quả đạt được và đưa ra một số hướng nghiên cứu, mở rộng như: phân hệ quản lý tài chính của nhà trường; phân hệ quản lý học sinh; phân hệ quản lý nhân sự; phân hệ quản lý công việc giảng dạy của nhà trường

 • V_L0_02373_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Văn Phùng (2009)

 • Xác định yêu cầu bài toán hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc, nghiên cứu quy trình phát triển một hệ thống thông tin theo hướng có cấu trúc. Phân tích các yêu cầu nghiệp (...)

 • 01050003273.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Văn Lộc (2016)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của cây đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii Hook.f.). Chiết mẫu thực vật bằng các dung môi có độ phân cực khác nhau. Phân lập tinh chế một số thành phần hóa học có trong vỏ cây đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii Hook.f.). Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập được.

 • V_L0_00879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Quang Vinh, Người hướng dẫn (2006)

 • 117 tr. + CD-ROM; Tổng quan về mạng riêng ảo (VPN), phân tích ưu nhược điểm của các mô hình VPN và công nghệ triển khai các loại hình dịch vụ trên VPN. Giới thiệu công nghệ chuyển mạch nhãn (MPLS), các thành phần cơ bản, giao thức định tuyến và phân phối nhãn. Nghiên cứu mộ (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 01050002610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Ngọc (2015)

 • Chương 1: Phương trình tích phân Volterra loại hai tổng quát và phương pháp xấp xỉ liên tiếp. Chương 2: Phương trình tích phân Volterra dạng chập và biến đổi Laplace. Chương 3: Nghiệm tường minh của một số phương trình tích phân dạng Volterra.