Browsing by Author Lê, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Linh;  Advisor: Lê, Thị Thu Hiền; Võ, Thị Thương Lan (2017)

 • -Hệ gen lục lạp của Sâm Ngọc Linh đã được giải trình tự thành công sử dụng hệ thống giải trình tự DNA thế hệ mới (NSG). Điểm đáng chú ý là các phân đoạn DNA bị methyl hóa và không bị methyl hóa trên CpG được phân tách từ DNA tổng số để nâng cao tỷ lệ các phân đoạn DNA thuộc hệ gen lục lạp trước khi giải trình tự, góp phần tăng hiệu quả, độ bao phủ và độ chính xác của trình tự hệ gen. -Kết quả giải trình tự được xử lý, lắp ráp hệ gen lục lạp dựa trên trình tự tham chiếu trên GenBank. Tổng 10 vị trí thuộc vùng lặp lại đảo chiều (Inverted repeat - IR) hoặc cho kết quả giải trình tự không rõ ràng được phát hiện, khuếch đại và giải trình tự thành công thông qua hệ thống giải trình tự San...

 • 00050003603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền (2014)

 • Tìm hiểu các tiêu chuẩn bao phủ [6] mã nguồn của bộ test cơ bản nhưng rất mạnh mẽ như tiêu chuẩn bao phủ lệnh (statement coverage),bao phủ nhánh (branch coverage), bao phủ điều kiện (condition coverage) nhằm giúp xây dựng các ca kiểm thử tốt phát hiện nhánh chưa được phủ trong mã nguồn đang xét. Bên cạnh đó trong luận văn cũng đề xuất xây dựng một công cụ tự động kiểm tra độ phủ của bộ dữ liệu kiểm thử thỏa mãn một tiêu chuẩn dựa trên công cụ kiểm chứng Java Pathfinder. Đầu vào của công cụ là một hàm hay một phương thức cần kiểm tra, xây dựng đồ thị luồng điều khiển, tiến hành xây dựng các ca kiểm thử. Sử dụng công cụ Java Pathfinder hỗ trợ g...

 • 00050003603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2017)

 • Nội dung xuyên suốt của luận văn là nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử hộp trắng đi sâu vào kiểm thử luồng điều khiển để phân tích các đường đi trong chương trình. Độ phủ là một trong các tiêu chí khi kiểm thử luồng điều khiển, độ phủ càng lớn thì độ tin cậy của bộ dữ liệu kiểm thử càng cao.

 • 01050001270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2013)

 • Chương 1: Giới thiệu nội dung của lý thuyết đồ thị, các khái niệm, định lý, tính chất hệ quả được chứng minh. Chương 2: Tập trung khai thác lý thuyết đồ thị vào giải toán trung học phổ thông qua các dạng bài toán cụ thể. Đưa ra phương pháp giải dạng toán liên quan đến đồ thị, đồ thị tô màu, đồ thị liên thông, cây, bậc, đường đi cùng bài toán tổng hợp. Chương 3: Hướng dẫn giải một số bài toán có thể quy về phương pháp đồ thị và một số bài toán áp dụng.

 • 01050001270_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đặng, Huy Ruận , người hướng dẫn (2013)

 • 73 tr. + CD-ROM +tóm tắt; Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Chương 1: Giới thiệu nội dung của lý thuyết đồ thị, các khái niệm, định lý, tính chất hệ quả được chứng minh. Chương 2: Tập trung khai thác lý thuyết đồ thị vào giải toán trung học phổ thông qua các dạng bài toán cụ thể. Đưa ra phương pháp giải dạng toán l (...); Electronic Resources

 • V_L0_02588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền (2009)

 • Chương 1: khái quát vài nét chủ yếu về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 2: trình bày ý nghĩa, đặc điểm, nội dung cơ bản của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 3: Đề xuất một số kiến giải lập pháp nhằm hoàn thiện chế định trách nhiệm hình sự về chế định miễn trách nhiệm hình sự

 • V_L0_02588_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Chương 1: khái quát vài nét chủ yếu về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 2: trình bày ý nghĩa, đặc điểm, nội dung cơ bản của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 3: Đề xuất một số kiến giải lập pháp (...)

 • V_L0_02588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Nghiên cứu, đánh giá việc vận dụng lý luận về trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, đánh giá mối liên hệ giữa chúng trong thực tiễn xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời, trên cơ sở những vướng mắc thiếu sót mà thực tiễn đặt ra để phân tích về mặt lý luận và đưa ra những kiến giải lập pháp nhằm hoàn thiện hai chế định này. Qua đó, có thể hiểu được một cách sâu sắc về mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, đồng thời nâng cao hiệu quả của việc vận dụng lý luận trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự.

 • 00050007166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM thông qua việc trình bày khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM, khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Mô tả, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra , luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn (2006)

 • 147 tr. + Tóm tắt; Khái quát về thi Đình trước thời Lê - Trịnh, thi Đình trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế kỷ XVII - XVIII. Trình bày những vấn đề có liên quan đến thi Đình: thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi, thể lệ thi, phép thi, nội dung thi, cách chấm thi... cũng nh (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60.22.54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 00050001944_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Quang Báo , người hướng dẫn (2012)

 • 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu tình hình dạy - học sinh học nói chung và Sinh học 11 Trung học phổ thông (THPT) nói riêng ở một số trường THPT. Tìm hiểu về khả năng xây dựng và sử dụng Câu hỏi (CH) cốt lõi của GV trong quá trình tổ chức dạy học. Nghiên cứu những vấn đề lý luận (...); Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Linh;  Advisor: Lê, Thị Thu Hiền; Võ, Thị Thương Lan (2017)

 • -Hệ gen lục lạp của Sâm Ngọc Linh đã được giải trình tự thành công sử dụng hệ thống giải trình tự DNA thế hệ mới (NSG). Điểm đáng chú ý là các phân đoạn DNA bị methyl hóa và không bị methyl hóa trên CpG được phân tách từ DNA tổng số để nâng cao tỷ lệ các phân đoạn DNA thuộc hệ gen lục lạp trước khi giải trình tự, góp phần tăng hiệu quả, độ bao phủ và độ chính xác của trình tự hệ gen. -Kết quả giải trình tự được xử lý, lắp ráp hệ gen lục lạp dựa trên trình tự tham chiếu trên GenBank. Tổng 10 vị trí thuộc vùng lặp lại đảo chiều (Inverted repeat - IR) hoặc cho kết quả giải trình tự không rõ ràng được phát hiện, khuếch đại và giải trình tự thành công thông qua hệ thống giải trình tự San...

 • 00050003603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền (2014)

 • Tìm hiểu các tiêu chuẩn bao phủ [6] mã nguồn của bộ test cơ bản nhưng rất mạnh mẽ như tiêu chuẩn bao phủ lệnh (statement coverage),bao phủ nhánh (branch coverage), bao phủ điều kiện (condition coverage) nhằm giúp xây dựng các ca kiểm thử tốt phát hiện nhánh chưa được phủ trong mã nguồn đang xét. Bên cạnh đó trong luận văn cũng đề xuất xây dựng một công cụ tự động kiểm tra độ phủ của bộ dữ liệu kiểm thử thỏa mãn một tiêu chuẩn dựa trên công cụ kiểm chứng Java Pathfinder. Đầu vào của công cụ là một hàm hay một phương thức cần kiểm tra, xây dựng đồ thị luồng điều khiển, tiến hành xây dựng các ca kiểm thử. Sử dụng công cụ Java Pathfinder hỗ trợ g...

 • 00050003603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2017)

 • Nội dung xuyên suốt của luận văn là nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử hộp trắng đi sâu vào kiểm thử luồng điều khiển để phân tích các đường đi trong chương trình. Độ phủ là một trong các tiêu chí khi kiểm thử luồng điều khiển, độ phủ càng lớn thì độ tin cậy của bộ dữ liệu kiểm thử càng cao.

 • 01050001270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2013)

 • Chương 1: Giới thiệu nội dung của lý thuyết đồ thị, các khái niệm, định lý, tính chất hệ quả được chứng minh. Chương 2: Tập trung khai thác lý thuyết đồ thị vào giải toán trung học phổ thông qua các dạng bài toán cụ thể. Đưa ra phương pháp giải dạng toán liên quan đến đồ thị, đồ thị tô màu, đồ thị liên thông, cây, bậc, đường đi cùng bài toán tổng hợp. Chương 3: Hướng dẫn giải một số bài toán có thể quy về phương pháp đồ thị và một số bài toán áp dụng.

 • 01050001270_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đặng, Huy Ruận , người hướng dẫn (2013)

 • 73 tr. + CD-ROM +tóm tắt; Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Chương 1: Giới thiệu nội dung của lý thuyết đồ thị, các khái niệm, định lý, tính chất hệ quả được chứng minh. Chương 2: Tập trung khai thác lý thuyết đồ thị vào giải toán trung học phổ thông qua các dạng bài toán cụ thể. Đưa ra phương pháp giải dạng toán l (...); Electronic Resources

 • V_L0_02588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền (2009)

 • Chương 1: khái quát vài nét chủ yếu về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 2: trình bày ý nghĩa, đặc điểm, nội dung cơ bản của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 3: Đề xuất một số kiến giải lập pháp nhằm hoàn thiện chế định trách nhiệm hình sự về chế định miễn trách nhiệm hình sự

 • V_L0_02588_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Chương 1: khái quát vài nét chủ yếu về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 2: trình bày ý nghĩa, đặc điểm, nội dung cơ bản của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 3: Đề xuất một số kiến giải lập pháp (...)

 • V_L0_02588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Nghiên cứu, đánh giá việc vận dụng lý luận về trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, đánh giá mối liên hệ giữa chúng trong thực tiễn xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời, trên cơ sở những vướng mắc thiếu sót mà thực tiễn đặt ra để phân tích về mặt lý luận và đưa ra những kiến giải lập pháp nhằm hoàn thiện hai chế định này. Qua đó, có thể hiểu được một cách sâu sắc về mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, đồng thời nâng cao hiệu quả của việc vận dụng lý luận trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự.

 • 00050007166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM thông qua việc trình bày khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM, khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Mô tả, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra , luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn (2006)

 • 147 tr. + Tóm tắt; Khái quát về thi Đình trước thời Lê - Trịnh, thi Đình trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế kỷ XVII - XVIII. Trình bày những vấn đề có liên quan đến thi Đình: thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi, thể lệ thi, phép thi, nội dung thi, cách chấm thi... cũng nh (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60.22.54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 00050001944_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Quang Báo , người hướng dẫn (2012)

 • 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu tình hình dạy - học sinh học nói chung và Sinh học 11 Trung học phổ thông (THPT) nói riêng ở một số trường THPT. Tìm hiểu về khả năng xây dựng và sử dụng Câu hỏi (CH) cốt lõi của GV trong quá trình tổ chức dạy học. Nghiên cứu những vấn đề lý luận (...); Electronic Resources