Browsing by Author Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong Công ty niêm yết ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Phương
2015Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Đinh, Dũng Sỹ , người hướng dẫn; Nguyễn, Thành Nam
2011Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Trần, Thị Lan
2011Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần TECHCOMBANK ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Vũ, Thị Khánh Phượng
2016Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Phan, Quốc Nguyên
2016Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Phan, Quốc Nguyên
2014Pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 07Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Vũ, Thị Thanh Tâm
2015Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thế chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Ngọc
2011Pháp luật về hoat động cho vay đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Trần, Mạnh Thường
2012Pháp luật về hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Nguyễn, Cửu Lan Phương
2011Pháp luật về khấu trừ và hoàn thế giá trị gia tăng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Đào, Thị Ngọc Ánh
2012Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Hoàng, Thị Hồng Nhung
2012Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Ngô, Thị Cẩm Lệ
2011Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Đỗ, Thanh Huyền
2012Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Thuế xuất nhập khẩu, Thuế nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Trần, Thu Trang
2012Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam - đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Phùng, Văn Hiếu
2015Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp của bên thứ ba tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Lê, Thị Thu Ánh
2013Xây dựng pháp luật về mua bán, sáp nhập các tổ chức tín dụng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Huyền