Browsing by Author Lê, Thị Vân Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005230.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Xuân Hiển;  Advisor: Lê, Thị Vân Hạnh (2017)

  • - Phân tích những điều kiện, tiền đề dẫn tới sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Phân tích những nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Trình bày ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay. - Ở một mức độ nhất định, luận án mong muốn góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học để tham khảo trong việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo Công giáo nói riêng và với các tôn giáo có tư cách pháp nhân ở Việt Nam nói chung.

Browsing by Author Lê, Thị Vân Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005230.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Xuân Hiển;  Advisor: Lê, Thị Vân Hạnh (2017)

  • - Phân tích những điều kiện, tiền đề dẫn tới sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Phân tích những nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Trình bày ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay. - Ở một mức độ nhất định, luận án mong muốn góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học để tham khảo trong việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo Công giáo nói riêng và với các tôn giáo có tư cách pháp nhân ở Việt Nam nói chung.