Browsing by Author Lê, Thanh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00080000285.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Thanh Hải; Khu, Thị Khánh Dung; Nguyễn, Thu Hương; Tạ, Anh Tuấn; Lê, Thị Hồng Hạnh; Trương, Thị Mai Hồng (2016)

 • Nhi khoa cơ sở - Nhi bệnh học - Hô hấp - Tiêu hóa - Tiết niệu - Huyết học - Thần kinh - Tm mạch - Cấp cứu, nội tiết, chuyển hóa - Điều trị và nhi khoa xã hội

 • V_L2_01979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải (2010)

 • Trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại, Thạch Lam chỉ hiện diện chừng non mười năm, nhưng ông vẫn được xem là tác giả văn xuôi có tầm vóc...

 • 00050008455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải (2017)

 • - Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về ISO 9000 và áp dụng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng. - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng trước và sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. - Đề xuất các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng.

Browsing by Author Lê, Thanh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00080000285.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Thanh Hải; Khu, Thị Khánh Dung; Nguyễn, Thu Hương; Tạ, Anh Tuấn; Lê, Thị Hồng Hạnh; Trương, Thị Mai Hồng (2016)

 • Nhi khoa cơ sở - Nhi bệnh học - Hô hấp - Tiêu hóa - Tiết niệu - Huyết học - Thần kinh - Tm mạch - Cấp cứu, nội tiết, chuyển hóa - Điều trị và nhi khoa xã hội

 • V_L2_01979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải (2010)

 • Trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại, Thạch Lam chỉ hiện diện chừng non mười năm, nhưng ông vẫn được xem là tác giả văn xuôi có tầm vóc...

 • 00050008455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải (2017)

 • - Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về ISO 9000 và áp dụng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng. - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng trước và sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. - Đề xuất các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng.