Browsing by Author Lê, Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008704.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thanh Phương (2017)

  • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch Quảng Ninh thời gian qua. Tìm ra những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch Quảng Ninh.

Browsing by Author Lê, Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008704.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thanh Phương (2017)

  • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch Quảng Ninh thời gian qua. Tìm ra những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch Quảng Ninh.