Browsing by Author Lê, Văn Bính, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Trần, Bùi Toản
2015Các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Lê, Kiều Trang
2015Chế độ tử tuất trong Luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam :Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hải Yến
2012Dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế và liên hệ thực tiễn Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Hà, Thanh Hòa
2014Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất có sự tham gia của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Tòa án Việt Nam và kinh nghiệm nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Bùi, Sỹ Khánh
2008Giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài bằng trọng tài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hường
2014Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử về nghề nghiệp và việc làm theo Công ước của Tổ chức lao động quốc tế và sự chuyển hóa vào trong pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Cao, Trà My
2008Thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông; phương hướng xây dựng bộ quy tắc ứng xử : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Việt
2015Vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Nguyễn, Thùy Trang
2013Vấn đề phân định biển theo Công ước Luật Biển năm 1982, thực tiễn phân định biển của một số quốc gia trên thế giới và lời giải cho vấn đề tranh chấp tại Biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Lê, Thanh Hoàn
2010Địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Lê, Văn Bính, người hướng dẫn; Lê, Anh Tuấn