Browsing by Author Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Tạ, Xuân Trà
2010Các hình phạt không tước tự do trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Lê, Khánh Hưng
2010Các hình phạt không tước tự do trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Lê, Khánh Hưng
2007Các hình thức đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Trang Liên
2010Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Phan, Hồng Thúy
2009Các tội phạm trong lĩnh vực tin học theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Thị Hồng Lê
2010Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Trọng Phúc
2004Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự : Luận văn ThS. Luật: 5 05 14Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trịnh, Tiến Việt
2008Dấu hiệu đã bị xử lý hành chính" trong pháp luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 31 01"Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Bé Minh
2008Dấu hiệu đã bị xử lý hành chính" trong pháp luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 31 01"Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Bé Minh
2010Hành vi nguy hiểm cho xã hội với tư cách là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Ngọc Linh
2009Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Chu, Thị Trang Vân
2009Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Lê, Thị Thu Hiền
2012Một số vấn đề lý luận và thực tiễn thi hành án phạt tù ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Đặng, Quang Thắng
2011Nghiên cứu so sánh về trình tự điều tra giữa luật tố tụng hình sự của Trung Quốc và Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Ngũ, Quang Hồng
2013Nguyên tắc bình đẳng trước Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Việt Hùng
2010Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn; Nguyễn, Thành Long
2014Nguyên tắc trách nhiệm do lỗi của luật hình sự : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn; Lê, Văn Luật; Admin
2015Người giúp sức trong đồng phạm theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Lê, Thị Loan
2010Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sư Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Hoa