Browsing by Author Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_01553_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang Liên;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2007)

 • 112 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Khái quát sự hình thành và phát triển của các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam về đồng phạm từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các hình thức đồng phạm, nêu ra sự không thống nhất giữa các quy đị (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_00358_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2004)

 • 143 tr. + Đĩa mềm; Luận văn nêu một số vấn đề lý luận về miễn trách nhiệm hình sự (TNHS), nêu định nghĩa khoa học của khái niệm này. Phân tích các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự và so sánh với miễn hình phạt. Khái quát sự hình thành và phát triển của các quy ph (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050001195_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Thắng;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2012)

 • 119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm sáng tỏ cơ sở lý luận - thực tiễn về thi hành án phạt tù. Đánh giá thực tiễn thi hành án phạt tù, nêu ra mặt được, mặt chưa của việc thi hành án phạt tù trong giai đoạn từ khi ban hành Pháp lệnh thi hành án phạt tù 1993 cho đến này. Đề xuất các giải ph (...); Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_01553_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang Liên;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2007)

 • 112 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Khái quát sự hình thành và phát triển của các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam về đồng phạm từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các hình thức đồng phạm, nêu ra sự không thống nhất giữa các quy đị (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_00358_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2004)

 • 143 tr. + Đĩa mềm; Luận văn nêu một số vấn đề lý luận về miễn trách nhiệm hình sự (TNHS), nêu định nghĩa khoa học của khái niệm này. Phân tích các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự và so sánh với miễn hình phạt. Khái quát sự hình thành và phát triển của các quy ph (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050001195_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Thắng;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2012)

 • 119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm sáng tỏ cơ sở lý luận - thực tiễn về thi hành án phạt tù. Đánh giá thực tiễn thi hành án phạt tù, nêu ra mặt được, mặt chưa của việc thi hành án phạt tù trong giai đoạn từ khi ban hành Pháp lệnh thi hành án phạt tù 1993 cho đến này. Đề xuất các giải ph (...); Electronic Resources