Browsing by Author Lê Quang Thiêm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 3449-1-6172-1-10-20161214.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê Quang Thiêm (2000)

  • Trong bài báo viết vài năm cuối thế kỷ này tôi muốn nhìn lại một vấn đề đầu thế kỷ, đó là sự xuất hiện của Thuật ngữ Việt Nam hiện đại, cụ thể thuật ngữ Việt Nam trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XX từ một cách nhìn mới - cách nhìn lịch đại, liên hệ ngôn ngữ với văn hóa phát triển, để từ đó cung cấp một mảng tư liệu, gợi một vấn đề liên hệ với những vấn đề đang có hiện nay và cho cả những năm đầu của thiên niên kỷ mới đang đến gần để liên quan đến hệ thuật ngữ học học kỹ thuật, công nghệ nước nhà trong thời kỳ mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Browsing by Author Lê Quang Thiêm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 3449-1-6172-1-10-20161214.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê Quang Thiêm (2000)

  • Trong bài báo viết vài năm cuối thế kỷ này tôi muốn nhìn lại một vấn đề đầu thế kỷ, đó là sự xuất hiện của Thuật ngữ Việt Nam hiện đại, cụ thể thuật ngữ Việt Nam trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XX từ một cách nhìn mới - cách nhìn lịch đại, liên hệ ngôn ngữ với văn hóa phát triển, để từ đó cung cấp một mảng tư liệu, gợi một vấn đề liên hệ với những vấn đề đang có hiện nay và cho cả những năm đầu của thiên niên kỷ mới đang đến gần để liên quan đến hệ thuật ngữ học học kỹ thuật, công nghệ nước nhà trong thời kỳ mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.