Browsing by Author Lương, Bảo Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005031.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Bảo Yến (2017)

  • Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa và tiếp tục bổ sung những cơ sở lý luận về chính sách sử dụng nhân lực Nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp; Vấn đề này thực sự cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò quan trọng của hoạt động R&D tại các doanh nghiệp hiện nay. Thứ hai, luận văn tiến hành đánh giá các chính sách sử dụng nhân lực tại nhà máy In tiền Quốc gia: Chính sách quản lý nhân sự bị đóng khung trong các quy chế, quy định của doanh nghiệp nhà nước nên tồn tại nhiều bất cập như chế độ lương thưởng không hợp lý, phương thức quản lý lao động không phù hợp với tính chất công việc, cách phân bổ công việc và bố trí nhân lực chưa tương xứ...

Browsing by Author Lương, Bảo Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005031.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Bảo Yến (2017)

  • Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa và tiếp tục bổ sung những cơ sở lý luận về chính sách sử dụng nhân lực Nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp; Vấn đề này thực sự cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò quan trọng của hoạt động R&D tại các doanh nghiệp hiện nay. Thứ hai, luận văn tiến hành đánh giá các chính sách sử dụng nhân lực tại nhà máy In tiền Quốc gia: Chính sách quản lý nhân sự bị đóng khung trong các quy chế, quy định của doanh nghiệp nhà nước nên tồn tại nhiều bất cập như chế độ lương thưởng không hợp lý, phương thức quản lý lao động không phù hợp với tính chất công việc, cách phân bổ công việc và bố trí nhân lực chưa tương xứ...