Browsing by Author Lương, Chi Mai, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01862_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Hồ, Tú Bảo, Người hướng dẫn; Lương, Chi Mai, Người hướng dẫn (2008)

  • 63 tr. + CD-ROM; Tổng quan về dịch máy, giới thiệu những đặc điểm trong quá trình dịch máy và tình hình dịch máy trong và ngoài nước. Giới thiệu sơ bộ về mô hình dịch máy thống kê. Đi sâu nghiên cứu mô hình dịch máy thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ như: mô hình (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Author Lương, Chi Mai, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01862_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Hồ, Tú Bảo, Người hướng dẫn; Lương, Chi Mai, Người hướng dẫn (2008)

  • 63 tr. + CD-ROM; Tổng quan về dịch máy, giới thiệu những đặc điểm trong quá trình dịch máy và tình hình dịch máy trong và ngoài nước. Giới thiệu sơ bộ về mô hình dịch máy thống kê. Đi sâu nghiên cứu mô hình dịch máy thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ như: mô hình (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008