Browsing by Author Lương, Thị Kim Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01840.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Kim Dung (2009)

 • Trình bày về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, cũng như vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với quá trình đào tạo. Nghiên cứu đặc điểm về kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc tác động đến hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Phân tích thực trạng quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu sau: tiếp tục bám sát nhiệm vụ, đối tượng và thực tiễn đào tạo dể đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo , bồi dưỡng; thực hiện đa dạng hóa hình thức và mở rộng quy mô đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phư...

 • V_L0_01024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Kim Dung;  Advisor: Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn (2006)

 • 101 tr. + Đĩa mềm; Nghiên cứu bản chất của thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng: thủ tục và quy trình cấp phép hoạt động xây dựng, thủ tục, quy trình thẩm định dự án đầu tư, tìm ra những điểm bất cập của quá trình thực hiện, từ đó đưa ra những kiến nghị về việc cải cá (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Lương, Thị Kim Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01840.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Kim Dung (2009)

 • Trình bày về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, cũng như vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với quá trình đào tạo. Nghiên cứu đặc điểm về kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc tác động đến hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Phân tích thực trạng quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu sau: tiếp tục bám sát nhiệm vụ, đối tượng và thực tiễn đào tạo dể đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo , bồi dưỡng; thực hiện đa dạng hóa hình thức và mở rộng quy mô đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phư...

 • V_L0_01024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Kim Dung;  Advisor: Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn (2006)

 • 101 tr. + Đĩa mềm; Nghiên cứu bản chất của thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng: thủ tục và quy trình cấp phép hoạt động xây dựng, thủ tục, quy trình thẩm định dự án đầu tư, tìm ra những điểm bất cập của quá trình thực hiện, từ đó đưa ra những kiến nghị về việc cải cá (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006