Browsing by Author Lương, Văn Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050001169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Văn Việt (2013)

 • C/cm2, độ từ hoá bão hoà MS= 0,1emu/cm3 ở nhiệt độ phòng. Đặc biệt vật liệu tổ hợp với tỷ lệ thành phần x= 0,25 có hằng số điện môi âm trong dải tần số thấp từ 0,2 kHz đến 800 kHz và có giá trị tuyệt đối khá lớn (cỡ 106) ở tần số 1kHz. Đã tổng hợp được hệ vật liệu PTCR mới (BaTiO3)1-x(LaNiO3)x với x= 0,2) có hiệu ứng PTCR khá lớn ở nhiệt độ 500C với nhiệt độ chuyển pha kim loại điện môi TMI= 800C. Hệ số nhiệt điện trở cực đại của mẫu này đạt 0,70.103%K-1 tại nhiệt độ 84,90C.Nghiên cứu và đã chế tạo thành công vật liệu perovskite sắt điện dạng Ba1-x-ySrxYyTiO3 có hệ số nhiệt dương của điện trở (PTCR) bằng công nghệ gốm truyền thống: Hiệu ứng PTC...

 • Enso và lưu lượng dòng chảy vào đồng bằng sông Mê Kông.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Văn Việt (2016)

 • Mục đích của bài báo này là nghiên cứu các ảnh hưởng của ENSO đến lưu lượng dòng chảy vào Đồng bằng châu thổ sông Mê Kông từ năm 1960-2011. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là phương pháp thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy vào các năm có El Nino hoạt động mạnh lưu lượng dòng chảy trung bình năm có thể giảm trên 30%. Ngược lại, vào các năm La Nina hoạt động mạnh lưu lượng dòng chảy trung bình năm có thể tăng trên 14%.

 • e33.2.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Văn Việt (2017)

 • Bài báo này nhằm tính toán lượng phát thải các khí gây mùi chính từ các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, phục vụ công tác quản lý bãi chôn lấp. Phương phá p nghiên cứu là dựa theo mô hình tính phát thải khí methane của IPCC (Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu). Nghiên cứu này đã xác định được các hệ số về tốc độ phân hủy và phần N, S tham gia trong quá trình tạo thành NH3, H2S và CH 3 SH. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sai lệch nhiều giữa kết quả diễn toán các khí gây mùi và số liệu thực đo, với hệ số Nash-Sutcliffe nằm trong khoảng từ 0,642 đến 0,887.

Browsing by Author Lương, Văn Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050001169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Văn Việt (2013)

 • C/cm2, độ từ hoá bão hoà MS= 0,1emu/cm3 ở nhiệt độ phòng. Đặc biệt vật liệu tổ hợp với tỷ lệ thành phần x= 0,25 có hằng số điện môi âm trong dải tần số thấp từ 0,2 kHz đến 800 kHz và có giá trị tuyệt đối khá lớn (cỡ 106) ở tần số 1kHz. Đã tổng hợp được hệ vật liệu PTCR mới (BaTiO3)1-x(LaNiO3)x với x= 0,2) có hiệu ứng PTCR khá lớn ở nhiệt độ 500C với nhiệt độ chuyển pha kim loại điện môi TMI= 800C. Hệ số nhiệt điện trở cực đại của mẫu này đạt 0,70.103%K-1 tại nhiệt độ 84,90C.Nghiên cứu và đã chế tạo thành công vật liệu perovskite sắt điện dạng Ba1-x-ySrxYyTiO3 có hệ số nhiệt dương của điện trở (PTCR) bằng công nghệ gốm truyền thống: Hiệu ứng PTC...

 • Enso và lưu lượng dòng chảy vào đồng bằng sông Mê Kông.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Văn Việt (2016)

 • Mục đích của bài báo này là nghiên cứu các ảnh hưởng của ENSO đến lưu lượng dòng chảy vào Đồng bằng châu thổ sông Mê Kông từ năm 1960-2011. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là phương pháp thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy vào các năm có El Nino hoạt động mạnh lưu lượng dòng chảy trung bình năm có thể giảm trên 30%. Ngược lại, vào các năm La Nina hoạt động mạnh lưu lượng dòng chảy trung bình năm có thể tăng trên 14%.

 • e33.2.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lương, Văn Việt (2017)

 • Bài báo này nhằm tính toán lượng phát thải các khí gây mùi chính từ các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, phục vụ công tác quản lý bãi chôn lấp. Phương phá p nghiên cứu là dựa theo mô hình tính phát thải khí methane của IPCC (Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu). Nghiên cứu này đã xác định được các hệ số về tốc độ phân hủy và phần N, S tham gia trong quá trình tạo thành NH3, H2S và CH 3 SH. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sai lệch nhiều giữa kết quả diễn toán các khí gây mùi và số liệu thực đo, với hệ số Nash-Sutcliffe nằm trong khoảng từ 0,642 đến 0,887.