Browsing by Author Lưu, Hớn Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • LƯU HỚN VŨ.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hớn Vũ (2019-04-26)

 • Bài viết khảo sát tình hình sử dụng câu ghép nhân quả “yinwei” (因为) tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam giai đoạn sơ cấp, phát hiện tần suất sử dụng dạng câu nêu kết quả trước, nêu nguyên nhân sau cao hơn dạng câu nêu nguyên nhân trước, nêu kết quả sau, hoàn toàn giống với tình hình sử dụng câu ghép nhân quả “yinwei” (因为) của người bản ngữ Trung Quốc. Điều này cho thấy, sinh viên Việt Nam giai đoạn sơ cấp về cơ bản đã nắm vững câu ghép nhân quả “yinwei” (因为). Mặt khác, tỉ lệ lỗi và loại hình lỗi của các kiểu câu ghép nhân quả “yinwei” (因为) cũng không giống nhau. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị trong giảng dạy và biên soạn giáo trình. This article explores the...

 • 33.2.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Hớn Vũ (2017)

 • Bài viết sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, khảo sát động cơ học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên có động cơ học tập tương đối tích cực. Trong ba phạm vi động cơ học tập, động cơ học tập của sinh viên trên phạm vi môi trường học tập là cao nhất, kế đến là động cơ học tập trên phạm vi ngôn ngữ và trên phạm vi người học. Trong mối quan hệ giữa thành tích và động cơ học tập, động cơ xuất phát từ niềm đam mê ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc là yếu tố ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên.

Browsing by Author Lưu, Hớn Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • LƯU HỚN VŨ.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hớn Vũ (2019-04-26)

 • Bài viết khảo sát tình hình sử dụng câu ghép nhân quả “yinwei” (因为) tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam giai đoạn sơ cấp, phát hiện tần suất sử dụng dạng câu nêu kết quả trước, nêu nguyên nhân sau cao hơn dạng câu nêu nguyên nhân trước, nêu kết quả sau, hoàn toàn giống với tình hình sử dụng câu ghép nhân quả “yinwei” (因为) của người bản ngữ Trung Quốc. Điều này cho thấy, sinh viên Việt Nam giai đoạn sơ cấp về cơ bản đã nắm vững câu ghép nhân quả “yinwei” (因为). Mặt khác, tỉ lệ lỗi và loại hình lỗi của các kiểu câu ghép nhân quả “yinwei” (因为) cũng không giống nhau. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị trong giảng dạy và biên soạn giáo trình. This article explores the...

 • 33.2.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Hớn Vũ (2017)

 • Bài viết sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, khảo sát động cơ học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên có động cơ học tập tương đối tích cực. Trong ba phạm vi động cơ học tập, động cơ học tập của sinh viên trên phạm vi môi trường học tập là cao nhất, kế đến là động cơ học tập trên phạm vi ngôn ngữ và trên phạm vi người học. Trong mối quan hệ giữa thành tích và động cơ học tập, động cơ xuất phát từ niềm đam mê ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc là yếu tố ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên.