Browsing by Author Lưu, Hữu Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050006853-luu huu duc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hữu Đức;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, công nghệ của công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng công nghệ của công ty VIWASEEN.7. Đề xuất các chiến lược công nghệ của công ty VIWASEEN.7.

 • 00050006853-luu huu duc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hữu Đức;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, công nghệ của công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng công nghệ của công ty VIWASEE N.7.Đề xuất các chiến lược công nghệ của công ty VIWASEEN.7.

Browsing by Author Lưu, Hữu Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050006853-luu huu duc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hữu Đức;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, công nghệ của công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng công nghệ của công ty VIWASEEN.7. Đề xuất các chiến lược công nghệ của công ty VIWASEEN.7.

 • 00050006853-luu huu duc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hữu Đức;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, công nghệ của công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng công nghệ của công ty VIWASEE N.7.Đề xuất các chiến lược công nghệ của công ty VIWASEEN.7.