Browsing by Author Lưu, Hựu Kỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005038.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lưu, Hựu Kỳ (2017)

  • Kết cấu luận văn còn 3 Chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sử lí luận; Chương 2: đặc điểm cấu tạo và cách định danh của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt. Chương 3: yếu tố văn hóa của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt. Kết luận: Đặc điểm của các từ nghữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt, có giống nhau còn có khác nhau. Điểu giống nhau là: khi định danh người ta thường quan tâm hình thức, màu sắc v.v. các đặc trương biên ngoại của sự vật.điểm khác nhau: khi đinh danh các nông cụ trong tiếng Hán còn phản ánh trong chữ Hán, qua chữ nghĩa và chữ hình của chữ Hán để biểu thị hình t...

Browsing by Author Lưu, Hựu Kỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005038.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lưu, Hựu Kỳ (2017)

  • Kết cấu luận văn còn 3 Chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sử lí luận; Chương 2: đặc điểm cấu tạo và cách định danh của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt. Chương 3: yếu tố văn hóa của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt. Kết luận: Đặc điểm của các từ nghữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt, có giống nhau còn có khác nhau. Điểu giống nhau là: khi định danh người ta thường quan tâm hình thức, màu sắc v.v. các đặc trương biên ngoại của sự vật.điểm khác nhau: khi đinh danh các nông cụ trong tiếng Hán còn phản ánh trong chữ Hán, qua chữ nghĩa và chữ hình của chữ Hán để biểu thị hình t...