Browsing by Author Lại, Diệu Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008689.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lại, Diệu Linh (2017)

  • Luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận và trên cơ sở đó phân tích, đánh giá tình hình thực trạng công tác quản lý nhân lực tại đơn vị Báo Hà Nội Mới, trong đó nêu rõ những ưu điểm, thuận lợi và hạn chế của công tác quản lý nhân lực của Tổ chức bao gồm: công tác tuyển dụng, công tác đào tạo, kiểm tra, kiểm soát, đãi ngộ của cơ quan Báo Hà Nội Mới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ nhân lực tại báo Hà Nội Mới nói riêng và tổ chức Báo chí tại Việt Nam nói chung.

Browsing by Author Lại, Diệu Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008689.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lại, Diệu Linh (2017)

  • Luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận và trên cơ sở đó phân tích, đánh giá tình hình thực trạng công tác quản lý nhân lực tại đơn vị Báo Hà Nội Mới, trong đó nêu rõ những ưu điểm, thuận lợi và hạn chế của công tác quản lý nhân lực của Tổ chức bao gồm: công tác tuyển dụng, công tác đào tạo, kiểm tra, kiểm soát, đãi ngộ của cơ quan Báo Hà Nội Mới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ nhân lực tại báo Hà Nội Mới nói riêng và tổ chức Báo chí tại Việt Nam nói chung.