Browsing by Author Mai, Đăng Lưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002524.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Đăng Lưu (2013)

  • Trình bày những vấn đề chung về người thừa kế và người không được quyền hưởng di sản. Nghiên cứu những trường hợp người thừa kế không được quyền hưởng di sản và một số vấn đề liên quan đến điều 643 Bộ luật dân sự năm 2005. Thực trạng áp dụng pháp luật và hướng hoàn thiện những qui định về người không có quyền hưởng di sản.

Browsing by Author Mai, Đăng Lưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002524.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Đăng Lưu (2013)

  • Trình bày những vấn đề chung về người thừa kế và người không được quyền hưởng di sản. Nghiên cứu những trường hợp người thừa kế không được quyền hưởng di sản và một số vấn đề liên quan đến điều 643 Bộ luật dân sự năm 2005. Thực trạng áp dụng pháp luật và hướng hoàn thiện những qui định về người không có quyền hưởng di sản.