Browsing by Author Mai, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050001142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hương;  Advisor: Đào, Hữu Hồ, 1944- (2013)

 • Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo như: khái niệm ước lượng không chệch, tính vững của ước lượng. Đề cập đến lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu hệ thống, được trình bày theo mạch chính giống như lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Ngoài ra còn có những so sánh giữa mẫu ngẫu nhiên phân tầng và mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu hệ thống với mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Nghiên cứu mẫu chùm với các chùm cùng cỡ, không cùng cỡ và kết hợp giữa mẫu chùm và cá...

 • 01050001142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hương;  Advisor: Đào, Hữu Hồ, 1944- (2013)

 • Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo như: khái niệm ước lượng không chệch, tính vững của ước lượng. Đề cập đến lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu hệ thống, được trình bày theo mạch chính giống như lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Ngoài ra còn có những so sánh giữa mẫu ngẫu nhiên phân tầng và mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu hệ thống với mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Nghiên cứu mẫu chùm với các chùm cùng cỡ, không cùng cỡ và kết hợp giữa mẫu chùm và các mẫu đã đề cập ở hai chươ...

 • V_L2_01356_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quỳnh Dương;  Advisor: Mai, Thị Hương (2008)

 • Tìm hiểu về cuộc đời, hành trình sáng tác và sự đổi mới sáng tác của Tạ Duy Anh. Nghiên cứu một cách có hệ thống về thế giới nhân vật đa dạng trong sáng tác của Tạ Duy Anh để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thế giới nhân vật đồng thời khẳng định thành công cũng như hạn chế trong sáng tác của nhà văn. Tìm hiểu sử đổi mới về tư duy nghệ thuật - ở đây là nghệ thuật xây dựng nhân vật trong các tác phẩm của Tạ Duy Anh: nghệ thuật xây dựng nhân vật được thể hiện ở việc khắc hoạ nhân vật qua ngôn ngữ, giọng điệu, sự trần thuật người kể chuyện - tác giả, với bút pháp huyền thoại và sử dụng một số mô típ quen thuộc như mô típ "tội ác và trừng phạt", mô típ tình yêu cứu rỗi. Qua đó khẳng đị...

 • 02050000133_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Hoàn;  Advisor: Mai, Thị Hương (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Những tiền đề dẫn đến sự đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Chương 2: Đặc trưng thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới. Chương 3: Các kiểu dạng nhân vật của tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới; Electronic Resources

 • V_L2_01760.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Minh;  Advisor: Mai, Thị Hương (2009)

 • Hệ thống khái quát về giới thuyết khái niệm tiểu thuyết lịch sử, đặc trưng thể loại của tiểu thuyết lịch sử, cũng như khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây. Nghiên cứu các phương thức tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam qua: người kể chuyện, điểm nhìn, giọng điệu thời gian và kết cấu văn bản. Nghiên cứu những vấn đề về hư cấu nhân vật và xu hướng huyền thoại hóa trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Từ đó có cái nhìn khái quát hơn về đặc trưng, sự vận động, phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến nay

 • V_L2_01760_noii_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Minh;  Advisor: Mai, Thị Hương (2009)

 • Hệ thống khái quát về giới thuyết khái niệm tiểu thuyết lịch sử, đặc trưng thể loại của tiểu thuyết lịch sử, cũng như khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây. Nghiên cứu các phương thức tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam qua: người kể chuyện, điểm nhìn, giọng điệu thời gian và kết cấu văn bản. Nghiên cứu những vấn đề về hư cấu nhân vật và xu hướng huyền thoại hóa trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Từ đó có cái nhìn khái quát hơn về đặc trưng, sự vận động, phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến nay.; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 • V_L2_01117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Việt;  Advisor: Mai, Thị Hương (2008)

 • Nghiên cứu truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam đặt trong mối liên hệ mật thiết với nhómTự lực Văn đoàn, từ đó xác định giá trị mới, sức cuốn hút của tác phẩm cả về phong cách nghệ thuật độc đáo và nội dung tư tưởng tiến bộ trong truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam. Từ đó xác định vị trí, vai trò, đặc trưng phong cách nghệ thuật, đóng góp của Khái Hưng, Thạch Lam vào thành tựu chung của Tự lực văn đoàn và tiến trình văn học Việt Nam

 • V_L2_01117_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Việt;  Advisor: Mai, Thị Hương (2008)

 • Nghiên cứu truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam đặt trong mối liên hệ mật thiết với nhómTự lực Văn đoàn, từ đó xác định giá trị mới, sức cuốn hút của tác phẩm cả về phong cách nghệ thuật độc đáo và nội dung tư tưởng tiến bộ trong truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam. Từ đó xác định vị trí, vai trò, đặc trưng phong cách nghệ thuật, đóng góp của Khái Hưng, Thạch Lam vào thành tựu chung của Tự lực văn đoàn và tiến trình văn học Việt Nam.; Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Author Mai, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050001142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hương;  Advisor: Đào, Hữu Hồ, 1944- (2013)

 • Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo như: khái niệm ước lượng không chệch, tính vững của ước lượng. Đề cập đến lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu hệ thống, được trình bày theo mạch chính giống như lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Ngoài ra còn có những so sánh giữa mẫu ngẫu nhiên phân tầng và mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu hệ thống với mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Nghiên cứu mẫu chùm với các chùm cùng cỡ, không cùng cỡ và kết hợp giữa mẫu chùm và cá...

 • 01050001142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hương;  Advisor: Đào, Hữu Hồ, 1944- (2013)

 • Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo như: khái niệm ước lượng không chệch, tính vững của ước lượng. Đề cập đến lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu hệ thống, được trình bày theo mạch chính giống như lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Ngoài ra còn có những so sánh giữa mẫu ngẫu nhiên phân tầng và mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu hệ thống với mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Nghiên cứu mẫu chùm với các chùm cùng cỡ, không cùng cỡ và kết hợp giữa mẫu chùm và các mẫu đã đề cập ở hai chươ...

 • V_L2_01356_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quỳnh Dương;  Advisor: Mai, Thị Hương (2008)

 • Tìm hiểu về cuộc đời, hành trình sáng tác và sự đổi mới sáng tác của Tạ Duy Anh. Nghiên cứu một cách có hệ thống về thế giới nhân vật đa dạng trong sáng tác của Tạ Duy Anh để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thế giới nhân vật đồng thời khẳng định thành công cũng như hạn chế trong sáng tác của nhà văn. Tìm hiểu sử đổi mới về tư duy nghệ thuật - ở đây là nghệ thuật xây dựng nhân vật trong các tác phẩm của Tạ Duy Anh: nghệ thuật xây dựng nhân vật được thể hiện ở việc khắc hoạ nhân vật qua ngôn ngữ, giọng điệu, sự trần thuật người kể chuyện - tác giả, với bút pháp huyền thoại và sử dụng một số mô típ quen thuộc như mô típ "tội ác và trừng phạt", mô típ tình yêu cứu rỗi. Qua đó khẳng đị...

 • 02050000133_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Hoàn;  Advisor: Mai, Thị Hương (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Những tiền đề dẫn đến sự đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Chương 2: Đặc trưng thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới. Chương 3: Các kiểu dạng nhân vật của tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới; Electronic Resources

 • V_L2_01760.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Minh;  Advisor: Mai, Thị Hương (2009)

 • Hệ thống khái quát về giới thuyết khái niệm tiểu thuyết lịch sử, đặc trưng thể loại của tiểu thuyết lịch sử, cũng như khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây. Nghiên cứu các phương thức tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam qua: người kể chuyện, điểm nhìn, giọng điệu thời gian và kết cấu văn bản. Nghiên cứu những vấn đề về hư cấu nhân vật và xu hướng huyền thoại hóa trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Từ đó có cái nhìn khái quát hơn về đặc trưng, sự vận động, phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến nay

 • V_L2_01760_noii_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Minh;  Advisor: Mai, Thị Hương (2009)

 • Hệ thống khái quát về giới thuyết khái niệm tiểu thuyết lịch sử, đặc trưng thể loại của tiểu thuyết lịch sử, cũng như khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây. Nghiên cứu các phương thức tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam qua: người kể chuyện, điểm nhìn, giọng điệu thời gian và kết cấu văn bản. Nghiên cứu những vấn đề về hư cấu nhân vật và xu hướng huyền thoại hóa trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Từ đó có cái nhìn khái quát hơn về đặc trưng, sự vận động, phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến nay.; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 • V_L2_01117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Việt;  Advisor: Mai, Thị Hương (2008)

 • Nghiên cứu truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam đặt trong mối liên hệ mật thiết với nhómTự lực Văn đoàn, từ đó xác định giá trị mới, sức cuốn hút của tác phẩm cả về phong cách nghệ thuật độc đáo và nội dung tư tưởng tiến bộ trong truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam. Từ đó xác định vị trí, vai trò, đặc trưng phong cách nghệ thuật, đóng góp của Khái Hưng, Thạch Lam vào thành tựu chung của Tự lực văn đoàn và tiến trình văn học Việt Nam

 • V_L2_01117_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Việt;  Advisor: Mai, Thị Hương (2008)

 • Nghiên cứu truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam đặt trong mối liên hệ mật thiết với nhómTự lực Văn đoàn, từ đó xác định giá trị mới, sức cuốn hút của tác phẩm cả về phong cách nghệ thuật độc đáo và nội dung tư tưởng tiến bộ trong truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam. Từ đó xác định vị trí, vai trò, đặc trưng phong cách nghệ thuật, đóng góp của Khái Hưng, Thạch Lam vào thành tựu chung của Tự lực văn đoàn và tiến trình văn học Việt Nam.; Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008