Browsing by Author Mai, Trọng Nhuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tài Tuệ; Mai, Trọng Nhuận; Trần, Mạnh Liểu (2015)

 • The present study analyzed rural-urban linkages in Da Nang city, Vietnam, where is undergoing high rates of urbanization. The research results showed that the rural-urban linkages provide many opportunities for mobilizing and exchanging migrants, commodities, capital, and innovation between rural areas and urban centers, and improvement disaster management systems of the city. The adequate development of transportation, communication and information services, education and health services in urban areas is an important fundamental for promoting connection between the urban and rural areas. The rural-urban linkages play crucial roles in enhancing the income of rural dwellers through th...

 • 13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Hồng Huế; Nguyễn, Tài Tuệ; Trần, Mạnh Liểu (2015)

 • The present paper aimed to develop the theoretical framework for assessing the adaptive capacity of coastal urban households to climate change. The adaptive capacity framework consisted of six dimensions and 23 indicators, which were applied to households in Liên Chiểu district, Đà Nẵng city. The result revealed that the communities in Hòa Khánh Nam and Hòa Hiệp Nam ward were the highest and lowest adaptation to climate change, respectively. The adaptive capacity of households was relatively correlated with the inherent capacity of economic, human and social capitals and external capacity of municipal services, environmental quality, and the level of urban stability and security. For ...

 • 4446-145-8265-1-10-20170428.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Mai, Trọng Nhuận; Bùi, Đình Cảnh; Nguyễn, Thiên Phương Thảo (2016)

 • Recently, drought has occurred severely in the Central Highland of Vietnam, particularly during dry seasons of El Niño years. Towards disaster mitigation and sustainable management for drought, this study aims to clarify relationship between drought area detected in dry peak month (March) in years El Niño occurred such as 1998, 1999, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 with local main climate factors and land-uses. Normal Difference Drought Index (NDDI) retrieved from the difference of NDWI and NDVI was used in this study. Results showed that the most severe drought occurred in March 2005 with total area under severe level reached to 1,170 thousand hectares corresponding to 21% of the...

 • 1936-1-3766-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Trịnh, Ngọc Thạch; Hoàng, Văn Hải; Đặng, Tuyết Anh; Bùi, Thị Minh Hồng; Phạm, Hùng Hiệp (2009)

 • Quản trị nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quan trọng đổi với mọi tổ chức nói chung, cũng như đối với các tồ chức giáo dục nổi riêng, trong đó có Đại học Quốc Gia Hà Nội. Với mục đích học hỏi củc mô hình hoặc các yếu tổ phù họp để cỏ thể tư vấn cho Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhóm tác già da chọn Đại học East Anglia, Anh Quốc làm nghiên cứu trường hợp. Những kinh nghiệm về mô hình quản trị nguồn n h â n lực tại Đại học East Anglia, mô hình quan tâm tỏng thể đến nhiều mặt của công tác cán bộ, đã đạt được nhiều thành công có thể sổ giúp nhiều, đặc biệt về mặt thực tiễn tại Đại học Quốc Gia Hà Nội

 • BKT_00521.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • Khái niệm môi trường đã được ra đời và sử dụng trong hơn 40 năm qua (Hrasna, 2002). Khái niệm về môi trường (tự nhiên) đầu tiên được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới được đưa ra bởi giáo sư Wik, người Na Uy, là: môi trường là một phần của vũ trụ mà ở đó có sự tương tác giữa các yếu tố tự nhiên với con người, đó là nơi mà con người khai thác, sử dụng và thích ứng. Là một hợp phần của môi trường nói chung, môi trường địa chất được định nghĩa là một phần của thạch quyển, nơi tác động trực tiếp đến điều kiện sống, sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, cũng là nơi mà con người đang khai thác và biến đổi nó (Hrasna, 2002). Môi trường sống của con người bao gồm nhiều nhóm yếu...

 • DT_00497.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Lâm, Quang Thiện; Mai, Trọng Nhuận; Tôn, Quang Cường (2005)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề vai trò quản lý nhà nước về GD-ĐT đối với các trường đại học. Nghiên cứu một số mô hình quản lý điển hình như: quản lý cơ sở GDĐH trong các hệ thống dưới cơ chế quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội; trong các hệ thống mà cơ chế tự chủ còn thấp và nhà nước quản lý theo cơ chế giám sát chặt chẽ; trong các hệ thống dưới cơ chế kiểm soát và kế hoạch tập trung. Từ đó phân tích tổng hợp các mô hình quản lý và những đề xuất về khả năng vận dụng cho Việt Nam

 • 01050001600_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Kim Hoa;  Advisor: Mai, Trọng Nhuận (2014)

 • Xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục biến đổi khí hậu trong trường TCCN và đềxuất được giải pháp giáo dục BĐKH trong các trường TCCN; Nghiên cứu, rà soát, hệ thống các văn bản liên quan đến giáo dục TCCN, các giải pháp giáo dục BĐKH ở nước ngoài và trong nước; Hệ thống các khái niệm liên quan đến giáo dục BĐKH; Khảo sát thực trạng nhận thức của giáo viên và sinh viên TCCN về BĐKH; Xây dựng khung chương trình, nội dung chi tiết cho học phần giáo dục BĐKH; Thiết kế các hình thức giáo dục BĐKH và thử nghiệm 03 hình thức giáo dục BĐKH tại trường trung học Kinh tế-Kỹ thuật Hòa Bình.

 • DT_00617.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận (2007)

 • Nghiên cứu đề xuất phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu sử dụng bền vững tài nguyên địa chất; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân bố, chất lượng, trữ lượng, khả năng sử dụng và khai thác các dạng tài nguyên địa chất ; Nghiên cứu đặc điểm các loại tài nguyên địa chất ; Nghiên cứu thực tế khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất; Đánh giá mức độ tổn thương của tài nguyên địa chất và nhận diện, dự báo và quản lý xung đột môi trường liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất; Đề xuất mô hình và các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên địa chất Đánh giá và phân vùng mức độ tổn thương của tài nguyên địa chất và lập sơ đồ phân vùng mức độ tổn thương tài nguyên địa chấ...

 • 00060000250.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hà; Mai, Trọng Nhuận (2017)

 • Cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng của công nghệ tích hợp địa môi trường (ĐMT) - địa sinh thái (ĐST) trong xử lý ô nhiễm môi trường nước vùng khai thác khoáng sản đa kim khu vực Bắc Kạn; Hệ pilot tích hợp công nghệ ĐMT-ĐST xử lý nước thải khu vực mỏ chì kẽm Chợ Đồn, chi tiết thiết kế phụ thuộc kết quả nghiên cứu và điều kiện thực tế khu mỏ; Quy trình công nghệ tích hợp ĐMT-ĐST trong xử lý ô nhiễm môi trường vùng khai thác mỏ chì kẽm Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn cho phép và Bộ Tài nguyên và Môi trường về nước thải công nghiệp; Kết quả xử lý thử nghiệm bằng công nghệ tích hợp ĐMT-ĐST xử lý ô nhiễm nước thải tại khu mỏ chì kẽm chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đạt quy chuẩn môi trường của Bộ Tài nguyên ...

 • BKT_00523.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận (2017)

 • Trái Đất là một kho lưu trữ các vật liệu có ứng dụng đa dạng cho cuộc sống con người. Các nguồn tài nguyên địa chất của Trái Đất bao gồm nước, vật liệu xây dựng, kim loại, dầu, than đá và khí đốt. Tài nguyên địa chất được định nghĩa là tất cả các vật liệu tự nhiên dạng rắn, khí hoặc lỏng tồn tại trong hoặc trên lớp vỏ Trái Đất ở hàm lượng cho phép khai thác khả thi phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển của loài người hiện tại hoặc tương lai (Hancock & Skinner, 2012). Các nguồn hoặc mỏ tài nguyên địa chất này được xác định bằng việc có thể khai thác bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại nhất có thể. Kể từ thời xa xưa, các nguồn tài nguyên địa chất đã đóng một vai trò thiết yếu tr...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

Browsing by Author Mai, Trọng Nhuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tài Tuệ; Mai, Trọng Nhuận; Trần, Mạnh Liểu (2015)

 • The present study analyzed rural-urban linkages in Da Nang city, Vietnam, where is undergoing high rates of urbanization. The research results showed that the rural-urban linkages provide many opportunities for mobilizing and exchanging migrants, commodities, capital, and innovation between rural areas and urban centers, and improvement disaster management systems of the city. The adequate development of transportation, communication and information services, education and health services in urban areas is an important fundamental for promoting connection between the urban and rural areas. The rural-urban linkages play crucial roles in enhancing the income of rural dwellers through th...

 • 13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Hồng Huế; Nguyễn, Tài Tuệ; Trần, Mạnh Liểu (2015)

 • The present paper aimed to develop the theoretical framework for assessing the adaptive capacity of coastal urban households to climate change. The adaptive capacity framework consisted of six dimensions and 23 indicators, which were applied to households in Liên Chiểu district, Đà Nẵng city. The result revealed that the communities in Hòa Khánh Nam and Hòa Hiệp Nam ward were the highest and lowest adaptation to climate change, respectively. The adaptive capacity of households was relatively correlated with the inherent capacity of economic, human and social capitals and external capacity of municipal services, environmental quality, and the level of urban stability and security. For ...

 • 4446-145-8265-1-10-20170428.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Mai, Trọng Nhuận; Bùi, Đình Cảnh; Nguyễn, Thiên Phương Thảo (2016)

 • Recently, drought has occurred severely in the Central Highland of Vietnam, particularly during dry seasons of El Niño years. Towards disaster mitigation and sustainable management for drought, this study aims to clarify relationship between drought area detected in dry peak month (March) in years El Niño occurred such as 1998, 1999, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 with local main climate factors and land-uses. Normal Difference Drought Index (NDDI) retrieved from the difference of NDWI and NDVI was used in this study. Results showed that the most severe drought occurred in March 2005 with total area under severe level reached to 1,170 thousand hectares corresponding to 21% of the...

 • 1936-1-3766-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Trịnh, Ngọc Thạch; Hoàng, Văn Hải; Đặng, Tuyết Anh; Bùi, Thị Minh Hồng; Phạm, Hùng Hiệp (2009)

 • Quản trị nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quan trọng đổi với mọi tổ chức nói chung, cũng như đối với các tồ chức giáo dục nổi riêng, trong đó có Đại học Quốc Gia Hà Nội. Với mục đích học hỏi củc mô hình hoặc các yếu tổ phù họp để cỏ thể tư vấn cho Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhóm tác già da chọn Đại học East Anglia, Anh Quốc làm nghiên cứu trường hợp. Những kinh nghiệm về mô hình quản trị nguồn n h â n lực tại Đại học East Anglia, mô hình quan tâm tỏng thể đến nhiều mặt của công tác cán bộ, đã đạt được nhiều thành công có thể sổ giúp nhiều, đặc biệt về mặt thực tiễn tại Đại học Quốc Gia Hà Nội

 • BKT_00521.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • Khái niệm môi trường đã được ra đời và sử dụng trong hơn 40 năm qua (Hrasna, 2002). Khái niệm về môi trường (tự nhiên) đầu tiên được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới được đưa ra bởi giáo sư Wik, người Na Uy, là: môi trường là một phần của vũ trụ mà ở đó có sự tương tác giữa các yếu tố tự nhiên với con người, đó là nơi mà con người khai thác, sử dụng và thích ứng. Là một hợp phần của môi trường nói chung, môi trường địa chất được định nghĩa là một phần của thạch quyển, nơi tác động trực tiếp đến điều kiện sống, sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, cũng là nơi mà con người đang khai thác và biến đổi nó (Hrasna, 2002). Môi trường sống của con người bao gồm nhiều nhóm yếu...

 • DT_00497.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Lâm, Quang Thiện; Mai, Trọng Nhuận; Tôn, Quang Cường (2005)

 • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề vai trò quản lý nhà nước về GD-ĐT đối với các trường đại học. Nghiên cứu một số mô hình quản lý điển hình như: quản lý cơ sở GDĐH trong các hệ thống dưới cơ chế quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội; trong các hệ thống mà cơ chế tự chủ còn thấp và nhà nước quản lý theo cơ chế giám sát chặt chẽ; trong các hệ thống dưới cơ chế kiểm soát và kế hoạch tập trung. Từ đó phân tích tổng hợp các mô hình quản lý và những đề xuất về khả năng vận dụng cho Việt Nam

 • 01050001600_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Kim Hoa;  Advisor: Mai, Trọng Nhuận (2014)

 • Xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục biến đổi khí hậu trong trường TCCN và đềxuất được giải pháp giáo dục BĐKH trong các trường TCCN; Nghiên cứu, rà soát, hệ thống các văn bản liên quan đến giáo dục TCCN, các giải pháp giáo dục BĐKH ở nước ngoài và trong nước; Hệ thống các khái niệm liên quan đến giáo dục BĐKH; Khảo sát thực trạng nhận thức của giáo viên và sinh viên TCCN về BĐKH; Xây dựng khung chương trình, nội dung chi tiết cho học phần giáo dục BĐKH; Thiết kế các hình thức giáo dục BĐKH và thử nghiệm 03 hình thức giáo dục BĐKH tại trường trung học Kinh tế-Kỹ thuật Hòa Bình.

 • DT_00617.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận (2007)

 • Nghiên cứu đề xuất phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu sử dụng bền vững tài nguyên địa chất; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân bố, chất lượng, trữ lượng, khả năng sử dụng và khai thác các dạng tài nguyên địa chất ; Nghiên cứu đặc điểm các loại tài nguyên địa chất ; Nghiên cứu thực tế khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất; Đánh giá mức độ tổn thương của tài nguyên địa chất và nhận diện, dự báo và quản lý xung đột môi trường liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất; Đề xuất mô hình và các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên địa chất Đánh giá và phân vùng mức độ tổn thương của tài nguyên địa chất và lập sơ đồ phân vùng mức độ tổn thương tài nguyên địa chấ...

 • 00060000250.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hà; Mai, Trọng Nhuận (2017)

 • Cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng của công nghệ tích hợp địa môi trường (ĐMT) - địa sinh thái (ĐST) trong xử lý ô nhiễm môi trường nước vùng khai thác khoáng sản đa kim khu vực Bắc Kạn; Hệ pilot tích hợp công nghệ ĐMT-ĐST xử lý nước thải khu vực mỏ chì kẽm Chợ Đồn, chi tiết thiết kế phụ thuộc kết quả nghiên cứu và điều kiện thực tế khu mỏ; Quy trình công nghệ tích hợp ĐMT-ĐST trong xử lý ô nhiễm môi trường vùng khai thác mỏ chì kẽm Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn cho phép và Bộ Tài nguyên và Môi trường về nước thải công nghiệp; Kết quả xử lý thử nghiệm bằng công nghệ tích hợp ĐMT-ĐST xử lý ô nhiễm nước thải tại khu mỏ chì kẽm chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đạt quy chuẩn môi trường của Bộ Tài nguyên ...

 • BKT_00523.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận (2017)

 • Trái Đất là một kho lưu trữ các vật liệu có ứng dụng đa dạng cho cuộc sống con người. Các nguồn tài nguyên địa chất của Trái Đất bao gồm nước, vật liệu xây dựng, kim loại, dầu, than đá và khí đốt. Tài nguyên địa chất được định nghĩa là tất cả các vật liệu tự nhiên dạng rắn, khí hoặc lỏng tồn tại trong hoặc trên lớp vỏ Trái Đất ở hàm lượng cho phép khai thác khả thi phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển của loài người hiện tại hoặc tương lai (Hancock & Skinner, 2012). Các nguồn hoặc mỏ tài nguyên địa chất này được xác định bằng việc có thể khai thác bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại nhất có thể. Kể từ thời xa xưa, các nguồn tài nguyên địa chất đã đóng một vai trò thiết yếu tr...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...