Browsing by Author Mai, Văn Duẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050008779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Duẩn (2017)

 • Tập hợp, phân tích một cách hệ thống các vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo mà chưa hoặc đã được đề cập nhưng còn thiếu thống nhất và thiếu toàn diện trong một số công trình nghiên cứu khác, cụ thể như về những cách tiếp cận trong việc bảo vệ người tố cáo; nhu cầu bảo vệ người tố cáo; vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức pháp luật bảo vệ người tố cáo; các tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tố cáo; những yêu cầu về bảo vệ người tố cáo trong Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng; những bài học kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam; Phân tích và đánh giá một c...

 • 00050000685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Duẩn (2011)

 • Khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật về khiếu nại hành chính, về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Nghiên cứu thực trạng giải quyết khiếu nại hành chính ở tỉnh Bắc Ninh, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó trong quá trình giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện quy trình giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính ở nước ta hiện nay.

Browsing by Author Mai, Văn Duẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050008779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Duẩn (2017)

 • Tập hợp, phân tích một cách hệ thống các vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo mà chưa hoặc đã được đề cập nhưng còn thiếu thống nhất và thiếu toàn diện trong một số công trình nghiên cứu khác, cụ thể như về những cách tiếp cận trong việc bảo vệ người tố cáo; nhu cầu bảo vệ người tố cáo; vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức pháp luật bảo vệ người tố cáo; các tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tố cáo; những yêu cầu về bảo vệ người tố cáo trong Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng; những bài học kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam; Phân tích và đánh giá một c...

 • 00050000685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Duẩn (2011)

 • Khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật về khiếu nại hành chính, về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Nghiên cứu thực trạng giải quyết khiếu nại hành chính ở tỉnh Bắc Ninh, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó trong quá trình giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện quy trình giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính ở nước ta hiện nay.