Browsing by Author Nông, Thùy Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008800.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nông, Thùy Nhung (2017)

  • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý nhân lực, quản lý nhân lực trong tổ chức công; - Nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn.

Browsing by Author Nông, Thùy Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008800.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nông, Thùy Nhung (2017)

  • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý nhân lực, quản lý nhân lực trong tổ chức công; - Nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn.