Browsing by Author Nông, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008769.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nông, Thị Phượng (2017)

  • Luận văn đã làm rõ được những vấn đề lý luận về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đồng thời chỉ ra thực trạng về pháp luật quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay khi Việt Nam đã kí kết các điều ước và tham gia vào các tổ chức quốc tế, từ đó luận văn đã nếu ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn.

Browsing by Author Nông, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008769.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nông, Thị Phượng (2017)

  • Luận văn đã làm rõ được những vấn đề lý luận về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đồng thời chỉ ra thực trạng về pháp luật quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay khi Việt Nam đã kí kết các điều ước và tham gia vào các tổ chức quốc tế, từ đó luận văn đã nếu ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn.