Browsing by Author Ngô, Đức Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • TC_02688.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2013)

 • Bài báo trình bày một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu biến đổi khí hậu trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hoá các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v… bài báo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, h...

 • Phan Văn Tân & Ngô Đức Thành - Climate change in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2012)

 • Báo cáo trình bày những biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu BĐKH trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hóa các kịch bản BĐKH toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v..., báo cáo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán, hoạt động của xo...

 • 01050003665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thùy Trang;  Advisor: Ngô, Đức Thành (2017)

 • Luận văn trình bày những đặc trưng cơ bản của dao động Madden-Julian (MJO) cũng như bộ chỉ số MJO đa biến thời gian thực (RMM) dùng để xác định hoạt động của MJO. Ứng dụng cách xác định MJO dựa trên phương thức của RMM để tạo bộ chỉ số tương tự nhưng với phép lọc chuỗi số liệu đầu vào trong dải chu kỳ 20 – 100 ngày, bộ chỉ số này được gọi là ReCal. Sử dụng đồng thời hai cách xác định MJO trên để tiến hành thống kê đối với các đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực Việt Nam trong thời đoạn có MJO hoạt động mạnh. Sự xuất hiện của các đợt mưa lớn trong thời đoạn có MJO mạnh được xem xét trong từng pha MJO, trên từng khu vực của Việt Nam và theo từng hình thế synop gây mưa. Mưa lớn di...

 • Seasonal Predictions of the Number of Tropical Cyclones in the Vietnam East Sea Using Statistical Models.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Trần, Quang Đức; Phan, Văn Tân (2019)

 • Trong nghiên cứu này các phương trình dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hạn 6 tháng trên khu vực Biển Đông (VES) đã được xây dựng và thử nghiệm. Ba mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trong đó các hệ số hồi quy được xác định bằng các phương pháp khác nhau, gồm 1) bình phương tối thiểu (MLR), 2) độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD), 3) minmax (LMV), và mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) cộng với một số tổ hợp các mô hình trên với nhau được sử dụng. Khu vực Biển Đông được chia thành 2 vùng phía bắc (VES_N15) và phía nam (VES_S15) vĩ tuyến 15 độ. Yếu tố dự báo được tính từ tập số liệu XTNĐ tại Trung tâm Khí tượng chuyên vùng của Nhật Bản giai đoạn 1981-2017. Các thành phần...

 • 4379-49-9452-3-10-20190708.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Trần, Quang Đức; Phan, Văn Tân (2019)

 • Trong nghiên cứu này các phương trình dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hạn 6 tháng trên khu vực Biển Đông (VES) đã được xây dựng và thử nghiệm. Ba mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trong đó các hệ số hồi quy được xác định bằng các phương pháp khác nhau, gồm 1) bình phương tối thiểu (MLR), 2) độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD), 3) minmax (LMV), và mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) cộng với một số tổ hợp các mô hình trên với nhau được sử dụng. Khu vực Biển Đông được chia thành 2 vùng phía bắc (VES_N15) và phía nam (VES_S15) vĩ tuyến 15 độ. Yếu tố dự báo được tính từ tập số liệu XTNĐ tại Trung tâm Khí tượng chuyên vùng của Nhật Bản giai đoạn 1981-2017. Các thành phần chính ...

 • Mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc - Thái Bình Dương, Biển Đông giai đoạn 1951-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Phan, Văn Tân (2016)

 • Việc phân định trạng thái các năm ENSO (El Niño, La Niña hay Neutral) theo dị thường nhiệt độ nước biển vùng Nino3.4 trung bình của 6 tháng mùa bão (từ tháng 6 đến tháng 11) vừa đảm bảo sự thống nhất với các thời kỳ ENSO theo phân loại của NOAA vừa mang lại những thuận lợi khi xem xét mối quan hệ giữa ENSO và hoạt động của XTNĐ trên khu vực TBTBD và BĐ. Theo cách phân loại này, trong giai đoạn 1951-2015 có 17 năm (26%) ở trạng thái El Niño, 16 năm (25%) ở trạng thái La Niña và 32 năm (49%) ở trạng thái trung tính. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ của các XTNĐ hoạt động trên hai khu vực TBTBD và BĐ qua bộ số liệu của JWTC giai đoạn 1951-2015 cho thấy trên kh...

 • 01050001441_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Trang;  Advisor: Ngô, Đức Thành (2014)

 • Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1 Tổng quan trong chương này, tác giả trình bày những nghiên cứu trong và ngoài nước trong những năm gần đây về giải thích biến động lượng mưa có liên quan đến các yếu tố hoàn lưu quy mô lớn như gió mùa, bão, áp thấp nhiệt đới, ENSO. Chương 2 Phương pháp nghiên cứu và số liệu tác giả đi vào chi tiết phương pháp nghiên cứu được lựa chọn cũng như nguồn số liệu sử dụng trong nghiên cứu. Chương 3: Kết quả trình bày tóm tắt các kết quả chủ yếu của luận văn, những điểm mới đã đạt được và kiến nghị về hướng nghiên cứu trong tương lai

 • Sử dụng đồng thời quan trắc quy mô lớn và quy mô bão trong việc tăng cường thông tin ban đầu cho bài toán dự báo xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình số trị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư, Đức Tiến; Ngô, Đức Thành; Kiều, Quốc Chánh (2016)

 • Sử dụng đồng thời thông tin quan trắc hòa hợp từ quy mô lớn đến quy mô bão, bài báo đưa ra một phương pháp tăng cường thông tin ban đầu một cách khách quan cho mô hình dự báo số trị khu vực WRF-ARW của NCEP (Trung tâm nghiên cứu môi trường quốc gia, Mỹ) ứng dụng trong dự báo bão bằng phương pháp đồng hóa tổ hợp lọc Kalman (LETKF). Thông tin quy mô bão được tạo ra dựa trên việc xây dựng mô hình xoáy 3 chiều đầy đủ từ thông tin phân tích bão thực tế trong nghiệp vụ của NCEP. Thông tin quan trắc quy mô lớn là số liệu gió tại các mực trên cao tính toán từ sự dịch chuyển của mây do trung tâm CIMSS (Trường đại học Wisconsin, Mỹ) cung cấp. Các dẫn giải về phương pháp sẽ được giới thiệu c...

 • Sự biến đổi của ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên và khả năng dự báo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Phạm, Thanh Hà; Nguyễn, Đăng Quang; Nguyễn, Văn Hiệp; Ngô, Đức Thành (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sử dụng số liệu quan trắc lượng mưa ngày trên các trạm khí tượng khu vực Tây Nguyên giai đoạn 1981-2010, một vài đặc điểm chế độ mưa bao gồm ngày bắt đầu mùa mưa và sự biến đổi cũng như khả năng dự báo ngày bắt đầu mùa mưa đã được khảo sát. Kết quả nhận được cho thấy: 1) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên biến thiên mạnh qua các năm. Mùa mưa bắt đầu sớm hơn ở phía nam Tây Nguyên sau đó là phía bắc và muộn nhất ở miền trung. Nhìn chung, mùa mưa ở Tây Nguyên bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, trung bình vào khoảng 30 tháng 4 hàng năm; 2) Mùa mưa ở Tây Nguyên có xu thế đến sớm hơn 5-7 ngày/thập kỷ; 3) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên có tương quan d...

 • 01050002864-LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bắc;  Advisor: Ngô, Đức Thành (2015)

 • Tác giả trình bày những nghiên cứu về mưa trong và ngoài nước trong những năm gần đây, đặc biệt là những nghiên cứu về đánh giá, sử dụng các số liệu mưa vệ tinh nói chung cũng như về số liệu mưa GSMaP nói riêng. Chương này mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu được lựa chọn cũng như nguồn sốliệu sửdụng trong nghiên cứu. Trình bày tóm tắt các kết quả chủ yếu của luận văn, những điểm mới đã đạt được, kiến nghị và hướng nghiên cứu tương lai.

 • Đặc điểm hoạt động của Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Nguyễn, Thị Tuyết; Phạm, Thanh Hà; Phan, Văn Tân (2016)

 • Nghiên cứu này sử dụng nguồn số liệu của Trung tâm Khí tượng Khu vực RSMC (Nhật Bản) để nghiên cứu đặc điểm hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Tây Bắc- Thái Bình Dương (TBTBD), Biển Đông (BĐ) và vùng trực tiếp bị ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng XTNĐ tại hai khu vực BĐ và TBTBD thể hiện mối quan hệ tuyến tính yếu với hệ số tương quan chỉ đạt R2=0,3. Tính chung trên cả hai khu vực TBTBD và BĐ, trên 68% số lượng XTNĐ thường xuất hiện trong các tháng từ 6 tới 11, trong đó 41% tập trung vào tháng 8 và 9 trên TBTBD, còn trên BĐ XTNĐ chủ yếu tập trung vào các tháng từ 7 tới 10. Trong giai đoạn 1978-2015, số lượng ...

Browsing by Author Ngô, Đức Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • TC_02688.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2013)

 • Bài báo trình bày một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu biến đổi khí hậu trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hoá các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v… bài báo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, h...

 • Phan Văn Tân & Ngô Đức Thành - Climate change in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Ngô, Đức Thành (2012)

 • Báo cáo trình bày những biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam trong các thập kỷ qua, xu thế biến đổi trong tương lai cũng như một số bằng chứng và khả năng tác động tiềm ẩn của nó. Việc nghiên cứu BĐKH trong quá khứ được dựa trên các tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của Việt Nam; việc đánh giá xu thế biến đổi trong tương lai được thực hiện thông qua các mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hóa các kịch bản BĐKH toàn cầu. Bên cạnh các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, v.v..., báo cáo cũng sẽ chỉ ra một số kết quả về sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán, hoạt động của xo...

 • 01050003665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thùy Trang;  Advisor: Ngô, Đức Thành (2017)

 • Luận văn trình bày những đặc trưng cơ bản của dao động Madden-Julian (MJO) cũng như bộ chỉ số MJO đa biến thời gian thực (RMM) dùng để xác định hoạt động của MJO. Ứng dụng cách xác định MJO dựa trên phương thức của RMM để tạo bộ chỉ số tương tự nhưng với phép lọc chuỗi số liệu đầu vào trong dải chu kỳ 20 – 100 ngày, bộ chỉ số này được gọi là ReCal. Sử dụng đồng thời hai cách xác định MJO trên để tiến hành thống kê đối với các đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực Việt Nam trong thời đoạn có MJO hoạt động mạnh. Sự xuất hiện của các đợt mưa lớn trong thời đoạn có MJO mạnh được xem xét trong từng pha MJO, trên từng khu vực của Việt Nam và theo từng hình thế synop gây mưa. Mưa lớn di...

 • Seasonal Predictions of the Number of Tropical Cyclones in the Vietnam East Sea Using Statistical Models.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Trần, Quang Đức; Phan, Văn Tân (2019)

 • Trong nghiên cứu này các phương trình dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hạn 6 tháng trên khu vực Biển Đông (VES) đã được xây dựng và thử nghiệm. Ba mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trong đó các hệ số hồi quy được xác định bằng các phương pháp khác nhau, gồm 1) bình phương tối thiểu (MLR), 2) độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD), 3) minmax (LMV), và mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) cộng với một số tổ hợp các mô hình trên với nhau được sử dụng. Khu vực Biển Đông được chia thành 2 vùng phía bắc (VES_N15) và phía nam (VES_S15) vĩ tuyến 15 độ. Yếu tố dự báo được tính từ tập số liệu XTNĐ tại Trung tâm Khí tượng chuyên vùng của Nhật Bản giai đoạn 1981-2017. Các thành phần...

 • 4379-49-9452-3-10-20190708.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Trần, Quang Đức; Phan, Văn Tân (2019)

 • Trong nghiên cứu này các phương trình dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hạn 6 tháng trên khu vực Biển Đông (VES) đã được xây dựng và thử nghiệm. Ba mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trong đó các hệ số hồi quy được xác định bằng các phương pháp khác nhau, gồm 1) bình phương tối thiểu (MLR), 2) độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD), 3) minmax (LMV), và mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) cộng với một số tổ hợp các mô hình trên với nhau được sử dụng. Khu vực Biển Đông được chia thành 2 vùng phía bắc (VES_N15) và phía nam (VES_S15) vĩ tuyến 15 độ. Yếu tố dự báo được tính từ tập số liệu XTNĐ tại Trung tâm Khí tượng chuyên vùng của Nhật Bản giai đoạn 1981-2017. Các thành phần chính ...

 • Mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc - Thái Bình Dương, Biển Đông giai đoạn 1951-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Phan, Văn Tân (2016)

 • Việc phân định trạng thái các năm ENSO (El Niño, La Niña hay Neutral) theo dị thường nhiệt độ nước biển vùng Nino3.4 trung bình của 6 tháng mùa bão (từ tháng 6 đến tháng 11) vừa đảm bảo sự thống nhất với các thời kỳ ENSO theo phân loại của NOAA vừa mang lại những thuận lợi khi xem xét mối quan hệ giữa ENSO và hoạt động của XTNĐ trên khu vực TBTBD và BĐ. Theo cách phân loại này, trong giai đoạn 1951-2015 có 17 năm (26%) ở trạng thái El Niño, 16 năm (25%) ở trạng thái La Niña và 32 năm (49%) ở trạng thái trung tính. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ của các XTNĐ hoạt động trên hai khu vực TBTBD và BĐ qua bộ số liệu của JWTC giai đoạn 1951-2015 cho thấy trên kh...

 • 01050001441_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Trang;  Advisor: Ngô, Đức Thành (2014)

 • Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1 Tổng quan trong chương này, tác giả trình bày những nghiên cứu trong và ngoài nước trong những năm gần đây về giải thích biến động lượng mưa có liên quan đến các yếu tố hoàn lưu quy mô lớn như gió mùa, bão, áp thấp nhiệt đới, ENSO. Chương 2 Phương pháp nghiên cứu và số liệu tác giả đi vào chi tiết phương pháp nghiên cứu được lựa chọn cũng như nguồn số liệu sử dụng trong nghiên cứu. Chương 3: Kết quả trình bày tóm tắt các kết quả chủ yếu của luận văn, những điểm mới đã đạt được và kiến nghị về hướng nghiên cứu trong tương lai

 • Sử dụng đồng thời quan trắc quy mô lớn và quy mô bão trong việc tăng cường thông tin ban đầu cho bài toán dự báo xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình số trị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư, Đức Tiến; Ngô, Đức Thành; Kiều, Quốc Chánh (2016)

 • Sử dụng đồng thời thông tin quan trắc hòa hợp từ quy mô lớn đến quy mô bão, bài báo đưa ra một phương pháp tăng cường thông tin ban đầu một cách khách quan cho mô hình dự báo số trị khu vực WRF-ARW của NCEP (Trung tâm nghiên cứu môi trường quốc gia, Mỹ) ứng dụng trong dự báo bão bằng phương pháp đồng hóa tổ hợp lọc Kalman (LETKF). Thông tin quy mô bão được tạo ra dựa trên việc xây dựng mô hình xoáy 3 chiều đầy đủ từ thông tin phân tích bão thực tế trong nghiệp vụ của NCEP. Thông tin quan trắc quy mô lớn là số liệu gió tại các mực trên cao tính toán từ sự dịch chuyển của mây do trung tâm CIMSS (Trường đại học Wisconsin, Mỹ) cung cấp. Các dẫn giải về phương pháp sẽ được giới thiệu c...

 • Sự biến đổi của ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên và khả năng dự báo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Văn Tân; Phạm, Thanh Hà; Nguyễn, Đăng Quang; Nguyễn, Văn Hiệp; Ngô, Đức Thành (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sử dụng số liệu quan trắc lượng mưa ngày trên các trạm khí tượng khu vực Tây Nguyên giai đoạn 1981-2010, một vài đặc điểm chế độ mưa bao gồm ngày bắt đầu mùa mưa và sự biến đổi cũng như khả năng dự báo ngày bắt đầu mùa mưa đã được khảo sát. Kết quả nhận được cho thấy: 1) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên biến thiên mạnh qua các năm. Mùa mưa bắt đầu sớm hơn ở phía nam Tây Nguyên sau đó là phía bắc và muộn nhất ở miền trung. Nhìn chung, mùa mưa ở Tây Nguyên bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, trung bình vào khoảng 30 tháng 4 hàng năm; 2) Mùa mưa ở Tây Nguyên có xu thế đến sớm hơn 5-7 ngày/thập kỷ; 3) Ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên có tương quan d...

 • 01050002864-LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bắc;  Advisor: Ngô, Đức Thành (2015)

 • Tác giả trình bày những nghiên cứu về mưa trong và ngoài nước trong những năm gần đây, đặc biệt là những nghiên cứu về đánh giá, sử dụng các số liệu mưa vệ tinh nói chung cũng như về số liệu mưa GSMaP nói riêng. Chương này mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu được lựa chọn cũng như nguồn sốliệu sửdụng trong nghiên cứu. Trình bày tóm tắt các kết quả chủ yếu của luận văn, những điểm mới đã đạt được, kiến nghị và hướng nghiên cứu tương lai.

 • Đặc điểm hoạt động của Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Bá Duy; Ngô, Đức Thành; Nguyễn, Thị Tuyết; Phạm, Thanh Hà; Phan, Văn Tân (2016)

 • Nghiên cứu này sử dụng nguồn số liệu của Trung tâm Khí tượng Khu vực RSMC (Nhật Bản) để nghiên cứu đặc điểm hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Tây Bắc- Thái Bình Dương (TBTBD), Biển Đông (BĐ) và vùng trực tiếp bị ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng XTNĐ tại hai khu vực BĐ và TBTBD thể hiện mối quan hệ tuyến tính yếu với hệ số tương quan chỉ đạt R2=0,3. Tính chung trên cả hai khu vực TBTBD và BĐ, trên 68% số lượng XTNĐ thường xuất hiện trong các tháng từ 6 tới 11, trong đó 41% tập trung vào tháng 8 và 9 trên TBTBD, còn trên BĐ XTNĐ chủ yếu tập trung vào các tháng từ 7 tới 10. Trong giai đoạn 1978-2015, số lượng ...