Browsing by Author Ngô, Quốc Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02712_Noi_Dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2010; 2013-11-18)

  • Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức & quản lý kênh phân phối cho dòng sản phẩm bạc của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Một số giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Browsing by Author Ngô, Quốc Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02712_Noi_Dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2010; 2013-11-18)

  • Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức & quản lý kênh phân phối cho dòng sản phẩm bạc của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Một số giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.