Browsing by Author Ngô, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L0_02209.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Hạnh (2009)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về câu hỏi – bài tập sử dụng trong dạy học theo hướng tiếp cận: tìm hiểu các khái niệm cơ bản, vai trò và ý nghĩa của câu hỏi, bài tập trong lý luận dạy học, tình hình dạy học bộ môn Sinh học lớp 11 – Trung học phổ thông. Xây dựng hệ thống câu hỏi – bài tập để tổ chức dạy Sinh học lớp 11 hình thành khái niệm hệ sống cấp cơ thể. Đi sâu phân tích và xây dựng giáo án chương I – Chuyển hóa vật chất và năng lượng, chương IV – Sinh sản, theo chương trình Sinh học lớp 11 ban cơ bản theo hướng sử dụng câu hỏi – bài tập để tổ chức các hoạt động dạy học hình thành khái niệm hệ sống cấp cơ thể và đã bước đầu xác định được tính khả thi của chúng

Browsing by Author Ngô, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L0_02209.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Hạnh (2009)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về câu hỏi – bài tập sử dụng trong dạy học theo hướng tiếp cận: tìm hiểu các khái niệm cơ bản, vai trò và ý nghĩa của câu hỏi, bài tập trong lý luận dạy học, tình hình dạy học bộ môn Sinh học lớp 11 – Trung học phổ thông. Xây dựng hệ thống câu hỏi – bài tập để tổ chức dạy Sinh học lớp 11 hình thành khái niệm hệ sống cấp cơ thể. Đi sâu phân tích và xây dựng giáo án chương I – Chuyển hóa vật chất và năng lượng, chương IV – Sinh sản, theo chương trình Sinh học lớp 11 ban cơ bản theo hướng sử dụng câu hỏi – bài tập để tổ chức các hoạt động dạy học hình thành khái niệm hệ sống cấp cơ thể và đã bước đầu xác định được tính khả thi của chúng