Browsing by Author Ngô, Thị San

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02164.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị San;  Advisor: Tôn, Tích Ái; Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận hiện đại về giảng dạy bài tập vật lý phổ thông bằng phần mềm toán học Mathematica. Nghiên cứu nội dung và phân phối chương trình các kiến thức "Chuyển động cong của chất điểm" và các tài liệu liên quan nhằm xác định được mức độ nội dung và kiến thức cơ bản và các kỹ năng học sinh cần nắm vững. Tìm hiểu thực tế dạy học giải bài tập vật lý về "Chuyển động cong của chất điểm" lớp 10 trung học phổ thông hiện nay và xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng phần mềm toán học Mathematica. Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo tiến trình dạy học đã soạn thảo để đánh giá hiệu quả của việc đưa phần mềm toán học Mathematica vào giảng dạy

Browsing by Author Ngô, Thị San

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02164.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị San;  Advisor: Tôn, Tích Ái; Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận hiện đại về giảng dạy bài tập vật lý phổ thông bằng phần mềm toán học Mathematica. Nghiên cứu nội dung và phân phối chương trình các kiến thức "Chuyển động cong của chất điểm" và các tài liệu liên quan nhằm xác định được mức độ nội dung và kiến thức cơ bản và các kỹ năng học sinh cần nắm vững. Tìm hiểu thực tế dạy học giải bài tập vật lý về "Chuyển động cong của chất điểm" lớp 10 trung học phổ thông hiện nay và xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng phần mềm toán học Mathematica. Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo tiến trình dạy học đã soạn thảo để đánh giá hiệu quả của việc đưa phần mềm toán học Mathematica vào giảng dạy