Browsing by Author Ngô, Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00051000233.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Việt Hà (2017)

  • - Nghiên cứu này là cơ sở dữ liệu để có thể cung cấp cho Hội đồng quản trị của HABECO một số thông tin nhằm xây dựng chiến lược phát triển tổng thể của Tổng công ty. Nó cũng cho phép Ban Điều hành có thông tin mới để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm phát triển các nhãn hiệu bia Hà Nội ngày càng nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. - Nghiên cứu này có ý nghĩa rất thiết thực đối với đội ngũ bán hàng và tiếp thị để có thể hình dung được nhiều hơn về thị trường nội địa. Họ cần biết rằng sự cạnh tranh luôn hiện hữu trên thị trường và phải đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy mở rộng thị phần và duy trì vị trí cao của HABECO trong ngành bia của Việt Nam. - ...

Browsing by Author Ngô, Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00051000233.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Việt Hà (2017)

  • - Nghiên cứu này là cơ sở dữ liệu để có thể cung cấp cho Hội đồng quản trị của HABECO một số thông tin nhằm xây dựng chiến lược phát triển tổng thể của Tổng công ty. Nó cũng cho phép Ban Điều hành có thông tin mới để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm phát triển các nhãn hiệu bia Hà Nội ngày càng nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. - Nghiên cứu này có ý nghĩa rất thiết thực đối với đội ngũ bán hàng và tiếp thị để có thể hình dung được nhiều hơn về thị trường nội địa. Họ cần biết rằng sự cạnh tranh luôn hiện hữu trên thị trường và phải đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy mở rộng thị phần và duy trì vị trí cao của HABECO trong ngành bia của Việt Nam. - ...