Browsing by Author Ngo, Dinh Phuong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 32.2.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Dinh Phuong; Nguyen, Thi Kim Anh (2016)

 • One central issue in cognitive linguistics that has received interest from researchers in recent years is the conceptual metaphor. This article focuses on cultural variations in conceptual metaphors of love between English and Vietnamese. In order to enhance English teaching and learning, we would like to analyze different possibilities of cultural variations from a cognitive perspective and propose several explanations for those issues.

 • 25.3.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Dinh Phuong (2009)

 • Prolem-solution pattern is one the most frequently used structures in online brief news. This paper aims at analyzing the ways the writers use it in online brief news of economic, political and social issues on Vietnam. The research results can help Vietnamese learners of English apply the above pattern to improve their English speaking and writing skills.

 • WORLD ENGLISHES FROM A HOLISTIC VIEW AND CONSIDERATIONS ON ENGLISH EDUCATION IN VIETNAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Hao; Ngo, Dinh Phuong (2017)

 • Việc lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chung của ASEAN từ năm 2008, cùng với sự hình thành cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015 đã đặt những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển kinh tế và giáo dục của mỗi nước thành viên. Đối với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, việc am hiểu sự đa dạng của các phiên bản tiếng Anh trong tổ chức này và khu vực được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Bài báo trình bày cái nhìn tổng quan về World Englishes (WE) trong nghiên cứu nói chung và trong mối quan hệ với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam nói riêng, thông qua việc trình bày cách tiếp nhận của giáo viên tiếng Anh đối với WE. Số liệu của bài báo được lấy từ điều tra trực tuyến gồm 76 giảng viên ...

Browsing by Author Ngo, Dinh Phuong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 32.2.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Dinh Phuong; Nguyen, Thi Kim Anh (2016)

 • One central issue in cognitive linguistics that has received interest from researchers in recent years is the conceptual metaphor. This article focuses on cultural variations in conceptual metaphors of love between English and Vietnamese. In order to enhance English teaching and learning, we would like to analyze different possibilities of cultural variations from a cognitive perspective and propose several explanations for those issues.

 • 25.3.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Dinh Phuong (2009)

 • Prolem-solution pattern is one the most frequently used structures in online brief news. This paper aims at analyzing the ways the writers use it in online brief news of economic, political and social issues on Vietnam. The research results can help Vietnamese learners of English apply the above pattern to improve their English speaking and writing skills.

 • WORLD ENGLISHES FROM A HOLISTIC VIEW AND CONSIDERATIONS ON ENGLISH EDUCATION IN VIETNAM.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thi Hao; Ngo, Dinh Phuong (2017)

 • Việc lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chung của ASEAN từ năm 2008, cùng với sự hình thành cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015 đã đặt những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển kinh tế và giáo dục của mỗi nước thành viên. Đối với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, việc am hiểu sự đa dạng của các phiên bản tiếng Anh trong tổ chức này và khu vực được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Bài báo trình bày cái nhìn tổng quan về World Englishes (WE) trong nghiên cứu nói chung và trong mối quan hệ với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam nói riêng, thông qua việc trình bày cách tiếp nhận của giáo viên tiếng Anh đối với WE. Số liệu của bài báo được lấy từ điều tra trực tuyến gồm 76 giảng viên ...