Browsing by Author Nguyễn, Đình Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 191_p19-p221.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức (2007)

 • Nhận thức rõ vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong giáo dục đại học, đặc biệt là trong môi trường đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của ĐHQGHN, Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ ĐHQGHN đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng ĐHQGHN theo mô hình định hướng đại học nghiên cứu, phát triển quy mô, nâng cao tầm vóc và giá trị của các kết quả KHCN của ĐHQGHN trong 5 năm 2006-2010.

 • 4077-133-7849-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thế Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2017)

 • Đổi mới trong doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên liệu, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống, hạn chế ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và đời sống, đặc biệt trong giai đoạn nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phải xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới như thế nào cho phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu hội nhập cũng như tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới.

 • DT_00540.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Phạm, Văn Giới; Trịnh, Ích Thịnh; Đào, Huy Bích (2005)

 • Nêu tổng quan về vật liệu composit và phân tích những tiềm năng cũng như những ứng dụng của composit trong ngành nhựa, ngành hóa chất; xác định các hằng số kỹ thuật cho vật liệu composite có độn các hạt phụ gia với kích thước nhỏ đến nanomét. Tính toán bài toán ổn định cho tấm và vỏ composite dạng phân lớp có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm. Đưa ra thực nghiệm trong điều kiện phương tiện kỹ thuật của Việt Nam xác định hằng số vật liệu cho composite có các hạt độn phụ gia, so sánh, đánh giá với kết quả giải tích của cơ học Đã chế tạo mẫu composit nền PA6 với các hạt độn thủy tinh có các tỷ lệ độn khác nhau; Tiến hành xác định các hằng số kỹ thuật của vật liệu composite polyme...

 • 00060000111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Minh Tuấn; Lê, Huy Chuẩn; Đinh, Công Hướng; Nguyễn, Đình Đức; Đàm, Hiếu Chí; Yagi (2011)

 • Nghiên cứu lý thuyết Noether và chính quy hóa các toán tử tích phân trừu tựơng trong không gian tuyến tính. Nghiên cứu phương pháp giải phương trình tích phân kỳ dị và phương trình tích phân dạng chập với dịch chuyển. Nghiên cứu các bài toán biên và các bài toán nội suy tổng quát trong Giải tích –Đại số. Khảo sát sự tồn tại nghiệm và dạng tường minh của công thức nghiệm của phương trình tích phân dạng chập, tích phân kì dị, tích phân Fredholm trong các không gian tuyến tính. Nghiên cứu lý thuyết các toán tử Abel, Volterra, khả nghịch một phía và khả nghịch suy rộng trừu tượng. Đã tập trung xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn tiếp cận với các hướng nghiên cứu hiện đại về khoa học...

 • Major Factors Impacting the Operational Efficiency of Scientific Working Groups.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Bùi, Minh Đức; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu (NC) được xem là yếu tố quan trọng quyết định quyết định cho sự thành công của các hoạt động khoa học công nghệ cũng như đào tạo của bất kỳ cơ quan tổ chức giáo dục nào. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu viên của các nhóm nghiên cứu đã cho thấy các nhân tố: Con người, Định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm, Chính sách hỗ trợ của đơn vị đào tạo là những nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Dựa trên những kết quả thu được, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN và đào tạo của các nhóm nghiê...

 • 4151-85-7858-2-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Bài viết phân tích khái niệm “người nước ngoài” và “quyền của người nước ngoài”, lí giải sự khác biệt của “quyền công dân” và “quyền của người nước ngoài”, lịch sử hình thành, phát triển cũng như các nội dung quy định về quyền của người nước ngoài trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Các tác giả cho rằng pháp luật Việt Nam đã có những bước tiến trong việc bảo vệ quyền của người nước ngoài so với tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế kể từ khi ban hành Hiến pháp 2013, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế khiến khoảng cách giữa quyền của người nước ngoài và quyền công dân chưa thực sự được cải thiện trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 • 00060000172.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Nguyễn, Hoàng Quân; Lê, Thái Hòa; Hoàng, Văn Tùng (2013)

 • Nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu composite polyme 3 pha nền polyester sợi thủy tinh hạt titan oxit, composite polyme 3 pha nền vinyleste sợi thủy tinh hạt titan oxit và composite polyme 3 pha nền epxy, hạt titan oxit với sợi thủy tinh và sợi các bon. Thực hiện các thực nghiệm xác định các mô đun đàn hồi cho 18 trường hợp với các vật liệu nền và tỷ lệ sợi và hạt trộn gia cường khác nhau trên 270 mẫu. Đây là những kết quả thực nghiệm giúp ta có thể lựa chọn và quyết định các vật liệu thành phần trước khi chế tạo sản phẩm composite. Tính toán các mô đun đàn hồi cho composite polyme 3 pha, tính toán uấn, ổn định cho kết cấu tấm và chỉ ra mối quan hệ ứng xử của vật liệu và kết cấu...

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)

 • 00050009191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Quân;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Luận án đặt ra mục tiêu giải quyết bài toán ổn định tĩnh và động lực phi tuyến, bao gồm xác định giá trị các tải tới hạn, giá trị tần số dao động tự do, mối liên hệ biên độ - tần số của dao động tự do và dao động cưỡng bức tuyến tính và phi tuyến, các đường cong tải trọng - biên độ độ võng cũng như biên độ độ võng - thời gian của kết cấu vỏ thoải hai độ cong FGM và vỏ thoải hai độ cong FGM áp điện khi các kết cấu này chịu một số điều kiện tác dụng của các tải cơ và nhiệt. Đồng thời, luận án đi vào khảo sát ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tham số hình học, gân gia cường, nền đàn hồi, gia số nhiệt độ, các loại tải trọng lên ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải ...

 • DT_00673.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức (2006)

 • Tổng quan về vật liệu composite độn hạt cầu và những phương pháp xác định các hằng số đàn hồi của composite có độn các hạt cầu. Xác định các mô đun đàn hồi cho composite ba pha, giải quyết 2 bài toán theo các mô hình hai pha. Xem xét một số ví dụ cụ thể cho các kết cấu từ composite polyme ba pha như tính toán lực, ứng suất, chuyển vị của kết cấu bể hoá chất từ composite và ổn định của vỏ trụ từ composite độn hạt cầu.

 • 00060000009.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Hoàng, Văn Tùng; Nguyễn, Tiến Đắc; Nguyễn, Thị Thúy (2008)

 • Xác định hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán bằng các hệ số dãn nở và môđun hiệu dụng cho vật liệu composite cốt sợi đồng phương epoxy-thủy tinh. Phân tích, so sánh các kết quả của đề tài với các kết quả tính của các tác giả. Xác định hệ số dãn nở nhiệt cho composite ba pha cốt sợi đồng phương gia cường thêm các hạt. Các kết quả chính thu được: Xác định được các hệ số dãn nở nhiệt cho composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán số so sánh kết quả nhận được với các kết quả của các tác giả khác theo các phương pháp xác định khác, cho thấy độ tin cậy của phương pháp xấp xỉ thể tích trong c...

Browsing by Author Nguyễn, Đình Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 191_p19-p221.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức (2007)

 • Nhận thức rõ vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong giáo dục đại học, đặc biệt là trong môi trường đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của ĐHQGHN, Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ ĐHQGHN đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng ĐHQGHN theo mô hình định hướng đại học nghiên cứu, phát triển quy mô, nâng cao tầm vóc và giá trị của các kết quả KHCN của ĐHQGHN trong 5 năm 2006-2010.

 • 4077-133-7849-1-10-20171107.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thế Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2017)

 • Đổi mới trong doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên liệu, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống, hạn chế ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và đời sống, đặc biệt trong giai đoạn nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phải xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới như thế nào cho phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu hội nhập cũng như tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới.

 • DT_00540.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Phạm, Văn Giới; Trịnh, Ích Thịnh; Đào, Huy Bích (2005)

 • Nêu tổng quan về vật liệu composit và phân tích những tiềm năng cũng như những ứng dụng của composit trong ngành nhựa, ngành hóa chất; xác định các hằng số kỹ thuật cho vật liệu composite có độn các hạt phụ gia với kích thước nhỏ đến nanomét. Tính toán bài toán ổn định cho tấm và vỏ composite dạng phân lớp có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm. Đưa ra thực nghiệm trong điều kiện phương tiện kỹ thuật của Việt Nam xác định hằng số vật liệu cho composite có các hạt độn phụ gia, so sánh, đánh giá với kết quả giải tích của cơ học Đã chế tạo mẫu composit nền PA6 với các hạt độn thủy tinh có các tỷ lệ độn khác nhau; Tiến hành xác định các hằng số kỹ thuật của vật liệu composite polyme...

 • 00060000111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Minh Tuấn; Lê, Huy Chuẩn; Đinh, Công Hướng; Nguyễn, Đình Đức; Đàm, Hiếu Chí; Yagi (2011)

 • Nghiên cứu lý thuyết Noether và chính quy hóa các toán tử tích phân trừu tựơng trong không gian tuyến tính. Nghiên cứu phương pháp giải phương trình tích phân kỳ dị và phương trình tích phân dạng chập với dịch chuyển. Nghiên cứu các bài toán biên và các bài toán nội suy tổng quát trong Giải tích –Đại số. Khảo sát sự tồn tại nghiệm và dạng tường minh của công thức nghiệm của phương trình tích phân dạng chập, tích phân kì dị, tích phân Fredholm trong các không gian tuyến tính. Nghiên cứu lý thuyết các toán tử Abel, Volterra, khả nghịch một phía và khả nghịch suy rộng trừu tượng. Đã tập trung xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn tiếp cận với các hướng nghiên cứu hiện đại về khoa học...

 • Major Factors Impacting the Operational Efficiency of Scientific Working Groups.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Bùi, Minh Đức; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu (NC) được xem là yếu tố quan trọng quyết định quyết định cho sự thành công của các hoạt động khoa học công nghệ cũng như đào tạo của bất kỳ cơ quan tổ chức giáo dục nào. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu viên của các nhóm nghiên cứu đã cho thấy các nhân tố: Con người, Định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm, Chính sách hỗ trợ của đơn vị đào tạo là những nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Dựa trên những kết quả thu được, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN và đào tạo của các nhóm nghiê...

 • 4151-85-7858-2-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Bài viết phân tích khái niệm “người nước ngoài” và “quyền của người nước ngoài”, lí giải sự khác biệt của “quyền công dân” và “quyền của người nước ngoài”, lịch sử hình thành, phát triển cũng như các nội dung quy định về quyền của người nước ngoài trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Các tác giả cho rằng pháp luật Việt Nam đã có những bước tiến trong việc bảo vệ quyền của người nước ngoài so với tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế kể từ khi ban hành Hiến pháp 2013, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế khiến khoảng cách giữa quyền của người nước ngoài và quyền công dân chưa thực sự được cải thiện trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 • 00060000172.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Nguyễn, Hoàng Quân; Lê, Thái Hòa; Hoàng, Văn Tùng (2013)

 • Nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu composite polyme 3 pha nền polyester sợi thủy tinh hạt titan oxit, composite polyme 3 pha nền vinyleste sợi thủy tinh hạt titan oxit và composite polyme 3 pha nền epxy, hạt titan oxit với sợi thủy tinh và sợi các bon. Thực hiện các thực nghiệm xác định các mô đun đàn hồi cho 18 trường hợp với các vật liệu nền và tỷ lệ sợi và hạt trộn gia cường khác nhau trên 270 mẫu. Đây là những kết quả thực nghiệm giúp ta có thể lựa chọn và quyết định các vật liệu thành phần trước khi chế tạo sản phẩm composite. Tính toán các mô đun đàn hồi cho composite polyme 3 pha, tính toán uấn, ổn định cho kết cấu tấm và chỉ ra mối quan hệ ứng xử của vật liệu và kết cấu...

 • 01050000018_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tùng;  Advisor: Đào, Văn Dũng; Nguyễn, Đình Đức (2011)

 • Trình bày các khái niệm về vật liệu có cơ tính biến đổi và tổng quan tình hình nghiên cứu các kết cấu làm từ loại vật liệu này ở trong nước và trên thế giới, cách phân loại ổn định và tiêu chuẩn ổn định. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho bài toán ổn địn (...)

 • 00050009191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Quân;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Luận án đặt ra mục tiêu giải quyết bài toán ổn định tĩnh và động lực phi tuyến, bao gồm xác định giá trị các tải tới hạn, giá trị tần số dao động tự do, mối liên hệ biên độ - tần số của dao động tự do và dao động cưỡng bức tuyến tính và phi tuyến, các đường cong tải trọng - biên độ độ võng cũng như biên độ độ võng - thời gian của kết cấu vỏ thoải hai độ cong FGM và vỏ thoải hai độ cong FGM áp điện khi các kết cấu này chịu một số điều kiện tác dụng của các tải cơ và nhiệt. Đồng thời, luận án đi vào khảo sát ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tham số hình học, gân gia cường, nền đàn hồi, gia số nhiệt độ, các loại tải trọng lên ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải ...

 • DT_00673.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức (2006)

 • Tổng quan về vật liệu composite độn hạt cầu và những phương pháp xác định các hằng số đàn hồi của composite có độn các hạt cầu. Xác định các mô đun đàn hồi cho composite ba pha, giải quyết 2 bài toán theo các mô hình hai pha. Xem xét một số ví dụ cụ thể cho các kết cấu từ composite polyme ba pha như tính toán lực, ứng suất, chuyển vị của kết cấu bể hoá chất từ composite và ổn định của vỏ trụ từ composite độn hạt cầu.

 • 00060000009.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Đức; Hoàng, Văn Tùng; Nguyễn, Tiến Đắc; Nguyễn, Thị Thúy (2008)

 • Xác định hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán bằng các hệ số dãn nở và môđun hiệu dụng cho vật liệu composite cốt sợi đồng phương epoxy-thủy tinh. Phân tích, so sánh các kết quả của đề tài với các kết quả tính của các tác giả. Xác định hệ số dãn nở nhiệt cho composite ba pha cốt sợi đồng phương gia cường thêm các hạt. Các kết quả chính thu được: Xác định được các hệ số dãn nở nhiệt cho composite cốt sợi đồng phương theo phương pháp xấp xỉ thể tích. Tính toán số so sánh kết quả nhận được với các kết quả của các tác giả khác theo các phương pháp xác định khác, cho thấy độ tin cậy của phương pháp xấp xỉ thể tích trong c...