Browsing by Author Nguyễn, Đình Hoá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01934_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Trà;  Advisor: Nguyễn, Đình Hoá (2008)

 • Giới thiệu về GIS đa phương tiện, dữ liệu và quản trị dữ liệu nói chung trong một số hệ thông tin địa lý điển hình (dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính), các cách lưu trữ và quản lý dữ liệu khác nhau trong các hệ thống trên. Xây dựng WebGis giấu dữ liệu (...)

 • V_L0_01378_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Liên Dung;  Advisor: Nguyễn, Đình Hoá (2007)

 • Khái niệm chung về kho dữ liệu, các thành phần của kho dữ liệu: rút trích - chuyển đổi - nạp; tổng hợp, phân tích dữ liệu, tạo kho dữ liệu OLAP; phân phối dữ liệu lưu trữ tới người sử dụng; mô hình khái niệm và các công cụ đầu cuối. Trình bày kho dữ liệu B (...)

Browsing by Author Nguyễn, Đình Hoá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01934_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Trà;  Advisor: Nguyễn, Đình Hoá (2008)

 • Giới thiệu về GIS đa phương tiện, dữ liệu và quản trị dữ liệu nói chung trong một số hệ thông tin địa lý điển hình (dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính), các cách lưu trữ và quản lý dữ liệu khác nhau trong các hệ thống trên. Xây dựng WebGis giấu dữ liệu (...)

 • V_L0_01378_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Liên Dung;  Advisor: Nguyễn, Đình Hoá (2007)

 • Khái niệm chung về kho dữ liệu, các thành phần của kho dữ liệu: rút trích - chuyển đổi - nạp; tổng hợp, phân tích dữ liệu, tạo kho dữ liệu OLAP; phân phối dữ liệu lưu trữ tới người sử dụng; mô hình khái niệm và các công cụ đầu cuối. Trình bày kho dữ liệu B (...)