Browsing by Author Nguyễn, Đình Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_00301_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Long;  Advisor: Ngô, Diên Tập, Người hướng dẫn (2004)

 • 117 tr; Luận văn trình bày các hình thức truyền thoại trên Internet, các ưu nhược điểm của VoIP, các giao thức chuyển tải và báo hiệu trong VoIP. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thoại trong mạng VoIP, giới thiệu một số thiết bị đo kiểm thoại cho VoIP (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

Browsing by Author Nguyễn, Đình Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_00301_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Long;  Advisor: Ngô, Diên Tập, Người hướng dẫn (2004)

 • 117 tr; Luận văn trình bày các hình thức truyền thoại trên Internet, các ưu nhược điểm của VoIP, các giao thức chuyển tải và báo hiệu trong VoIP. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thoại trong mạng VoIP, giới thiệu một số thiết bị đo kiểm thoại cho VoIP (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông