Browsing by Author Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Chống tấn công tiêm nhiễm SQL sử dụng các khuôn mẫu hợp lệ theo bối cảnh : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: 14025131Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Liêm
2006Nghiên cứu triển khai công nghệ tác tử di động trên cơ sở hạ tầng mạng ngang hàng JXTA : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Trí
2017Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểmNguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn; Đặng, Thị Ngọc Tuyết
2017Theo dõi các nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn; Nguyễn, Nam Chung
2007Thiết kế và phân tích giải thuật duy trì dữ liệu chung phân tán : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1 01 10Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn; Đỗ, Hiền
2007Định tuyến phân tán tự ổn định dựa trên cộng tác giữa các điểm đích : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn; Lê, Đình Thanh