Browsing by Author Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L0_01243_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Đình Thanh;  Advisor: Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn (2007)

  • 74 tr. + CD-ROM; Khái quát về hệ phân tán, các mô hình hệ phân tán, vai trò, đặc trưng của các hệ phân tán, khái niệm cơ bản về cấu hình, thực hiện và phương pháp đánh giá độ phức tạp của giải thuật phân tán. Hệ thống hoá các nội dung của tự ổn định. Giới thiệu hai giải th (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Browsing by Author Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L0_01243_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Đình Thanh;  Advisor: Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn (2007)

  • 74 tr. + CD-ROM; Khái quát về hệ phân tán, các mô hình hệ phân tán, vai trò, đặc trưng của các hệ phân tán, khái niệm cơ bản về cấu hình, thực hiện và phương pháp đánh giá độ phức tạp của giải thuật phân tán. Hệ thống hoá các nội dung của tự ổn định. Giới thiệu hai giải th (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007