Browsing by Author Nguyễn, Đắc Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008388.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thanh Hà, Người hướng dẫn; Trần, Quốc Long, Người hướng dẫn; Nguyễn, Đắc Thành (2017)

  • Nghiên cứu các phương pháp Học máy truyền thống và phương pháp Học sâu trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh, cụ thể là bài toán nhận dạng, phân loại hoa quả. Cài đặt mô hình huấn luyện mạng nơ-ron tích chập trong Học sâu, Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu ảnh để huấn luyện nhận dạng cho 40 loại quả thường gặp ở Việt Nam và Xây dựng ứng dụng trên smartphone hỗ trợ nhận dạng hoa quả.

Browsing by Author Nguyễn, Đắc Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008388.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thanh Hà, Người hướng dẫn; Trần, Quốc Long, Người hướng dẫn; Nguyễn, Đắc Thành (2017)

  • Nghiên cứu các phương pháp Học máy truyền thống và phương pháp Học sâu trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh, cụ thể là bài toán nhận dạng, phân loại hoa quả. Cài đặt mô hình huấn luyện mạng nơ-ron tích chập trong Học sâu, Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu ảnh để huấn luyện nhận dạng cho 40 loại quả thường gặp ở Việt Nam và Xây dựng ứng dụng trên smartphone hỗ trợ nhận dạng hoa quả.